Razlika između modernog i savremenog stila

razlika izmedju modernog i savremenog stila

Većina nas termine moderni i savremeni stil koristi kao sinonime. Međutim, ako o dizajnu želite govoriti terminološki ispravno onda znajte da postoji razlika između modernog i savremenog stila.

Moderan dizajn odnosi se na konkretan vremenski period do polovine 20. vijeka. Ovo je bio period preokreta u dizajnu pod uticajem skandinavske škole i njemačkog Bauhausa koji su donijeli revoluciju u arhitekturi i estetskim konceptima, kao i u praksi. Moderan dizajn je napravio prekretnicu stavljajući u prvi plan jednostavnu formu i funkciju. O najznačajnim djelima modernog stila pisali smo u rubrici Kultni dizajn, a neke od njih možete pogledati na ovom, ovom i ovom linku.

S druge strane, savremeni dizajn se ne odnosi na određeni period, on se konstantno mijenja i reflektuje trenutno popularne trendove. Posjeduje kvalitete modernizma, minimalizma i drugih globalnih stilova, bez posebnog fokusiranja ne neki od njih.

Dakle, ako želite biti tačni, savremeni dizajn koristite kada mislite na nešto što se događa u ovom momentu. Moderni dizajn pak ima jasno definisanu estetiku sa naglašenom ravnotežom, jednostavnim linijama i toplim neutralnim tonovima.