Impresum

Izdavač:
Info5 d.o.o.
www.info5.ba

Redakcija:
Brankica Tejić Jerinić, direktorica i glavna i odgovorna urednica
Ema Mulalić, novinar
Svetlana Ćopić, sekretar redakcije
Sonja Terzić, PR menager

Adresa:
Momčila Popovića 6, Banja Luka

Tel:
+ 387 ( 51) 961 770

Mail:
[email protected]