Impresum

Izdavač:
Eloo.Media Limited, Dublin 2
Gainsboro House, 24 Suffolk street
www.eloomedia.com

Redakcija:
Brankica Tejić Jerinić, direktorica i glavna i odgovorna urednica
Maja Arsenović, izvršna urednica
Ema Mulalić, novinar
Svetlana Ćopić, sekretar redakcije
Sonja Terzić, PR menager

Adresa:
Momčila Popovića 6, Banja Luka

Tel:
+ 387 ( 51) 961 770

Mail:
[email protected]