Kontakt

Momčila Popovića 6
78 000 Banja Luka
[email protected]

 

PIB: 402820250007

MATIČNI BROJ: 11036210

Žiro račun: 5520020002230383 (kod Hypo Alpe Adria banke)

Žiro račun: 5550070022577977 (kod Nove banke)

Žiro račun: 5720000000286495 (kod MF banke)

Žiro račun: 5517202202854683 (kod UniCredit banke)

Žiro račun: 1545802007363125 (kod Intesa Sanpaolo banke)