Toksične stvari koje ne smijete bacati u smeće

Ovim stvarima nije mjesto u vašim kantama za smeće i kontejnerima zato što sadrže kemikalije ili toksične spojeve opasne za zdravlje.

 

Pravilnim odlaganjem otpada štitite svoje zdravlje i okoliš stoga se raspitajte šta sve možete odnijeti u svoja lokalna reciklažna dvorišta, a u nastavku pročitajte što nikada ne smijete bacati u smeće.

 

1. Sijalice

 

Štedne sijalice polako zamjenjuju sijalice sa žarnom niti. Štedne sijalice sadrže živu i zbog toga ih ne smijemo odlagati u ‘obično’ smeće jer će tako završiti na deponiji i ispuštati živu u tlo.

 

2. Baterije

 

Različite vrste baterija sadrže razne korozivne ili toksične kemikalije koje su štetne za okoliš pa ih zbog toga ne smijemo bacati zajedno sa standardnim komunalnim otpadom.

 

3. Motorno ulje

 

Ne lijevajte ga u odvode, ne prolijevajte ga po zemlji i ne odlažite kanistere s motornim uljem na zabačenim lokacijama. Zapamtite da samo jedan galon (3.78 l) motornog ulja može kontaminirati čak jedan milion galona svježe vode. Takođe imajte na umu da ga ne smijete ulijevati u kanistere sa benzinom, antifrizom, bojom ili otapalima jer se tada ne može reciklirati.

 

4. Elektronički uređaji 

 

Stari televizor, DVD ili CD player, video rekorderi, mobiteli, kamere, kompjuteri, printer, konzole… Elektronički otpad sadrži teške metale poput kadmija i olova, a zbog toga mu nije mjesto u kanti za smeće.

 

5. Boje, lakovi i ostali artikli iz ove grupe

 

Sve vrste boja, premaza, lakova, odstranjivača boja i lakova kategoriziraju se kao opasan kućni otpad jer sadrže kemikalije koje su štetne za ljude, životinje i okoliš.
 

6. Termometri sa živom 

 

Mnogi u svom kućanstvu danas imaju digitalne termometre, ali i ‘stare’ termometre sa živom kojima smo nekada mjerili tjelesnu temperaturu. Takve termometre odnesite u reciklažno dvorište zbog otrovne žive, a isto napravite i sa svim ostalim predmetima koji je sadrže.
 

7. Stari lijekovi

 

Lijekovi spadaju u opasni medicinski otpad tj. farmaceutski otpad. Zbog toga se moraju odlagati u posebne spremnike koji se nalaze u reciklažnim dvorištima, a možete ih odnijeti u ambulante, domove zdravlja i apoteke.

 

Izvor – zadovoljna.hr