Preporuke za korištenje klima-uređaja

Kako temperature rastu, mnogi pribjegavaju korištenju klima-uređaja u zatvorenom prostoru kako bi rashladili domove i radna mjesta.

Institut za javno zdravstvo RS izdao je preporuke za korištenje klima-uređaja tokom pandemije virusa krona.

Za bezbjedno korištenje klima-uređaja potrebno je održavati sisteme ventilacije i klimatizacije u skladu sa uputstvom proizvođača, posebno u vezi sa čišćenjem i promjenom filtera.

Podešavanja uštede energije, kao što su ventilacija pod pritiskom koju kontroliše tajmer ili CO2 detektor, treba izbjegavati. Direktni protok vazduha treba da se skrene sa grupa pojedinaca da se izbjegne prenos patogena od zaraženih subjekata.

Istražiti opcije kako bi se izbjeglo korišćenje recirkulacije vazduha koliko god je moguće. Po potrebi tražiti savjet od proizvođača.

Povećati broj izmjena vazduha na sat u prostoriji što je više moguće. Ovo se može postići prirodnom (otvaranje prozora i vrata) ili mehaničkom ventilacijom (ventilatori), u zavisnosti od okruženja. Izbjegavati jaka strujanja vazduha, pogotovo ako u prostoriji boravi više ljudi.