Otvorena biblioteka u parku

Smješteno na severozapadnom uglu parka Martin Luter King ovo novo građansko i kulturno središte otjelotvoruje vrjednosti istoimenog parka i zamišljeno je kao prostor za osnaživanje zajednice i izučavanje.

 

Kao dio projekta opsežne revitalizacije parka, novo čvorište je u skladu sa jedinstvenom tropskom ekologijom lokacije i zamišljeno je kao mikro-selo od tri paviljona. Svaki paviljon se razlikuje po obimu i funkciji ali to ne znači da nisu u stanju da dijele zajednički formalni jezik. Naprotiv! Ovdje sve djeluje kohezivno i pristupačno što je, na kraju krajeva, i bila ideja vodilja od samog početka.

Selo se sastoji od nove dvospratne biblioteke, centra za događaje sa krovnom terasom, kao i novog dijela dobrodošlice koji prima korisnike sa ulice i objedinjuje tri strukture. Vođeni principima biofilnog dizajna, sva tri paviljona su sastavljena od betona sa pigmentiranim ružama, a ujedno počivaju na uzdignutom vidikovcu koji pruža idiličan pogled na jezero Mendsen.

Ovakva lokacija ujedno povećava povezanost paviljona sa wellness ponudom parka i podržava novu mrežu spoljašnjih zelenih društvenih prostora smještenih između pomenutih struktura. Novi kampus je dizajniran kao robusan prostor za okupljanje zajednice, izučavanje i osnaživanje znanja.

Lukovi, inspirisani i lokalnom faunom i narodnom arhitekturom regiona, uspostavljaju formu paviljona, sa zasvođenim krovovima i širokim prozorima koji stvaraju vezu između unutrašnjosti i eksterijera, uvlačeći prirodno svjetlo duboko u zgrade.

 

Otvoreni plan biblioteke obuhvata prostore za okupljanje, interaktivne zone za mlade i djecu, zatvorenu salu, tehnološke portale, centar za preduzetnike, kao i prostore za kontinuirano obrazovanje. Ovi otvoreni prostori su uokvireni sa četiri jezgra obložena drvetom koja sadrže prostore za istorijske i arhivske zbirke, zone podrške i privatne čitaonice.

Na kraju, dodajmo i to da centar za događaje ima fleksibilan prostor za gledalište i krovnu terasu sa koje se pruža širok pogled na okruženje parka pored jezera. Stvarajući svojevrstan rivalitet između prostora građanske biblioteke i komercijalno fokusiranog centra za događaje, obe zgrade imaju prepoznatljivo skulpturalno stepenište.