Iz ovog kratkog i simpatičnog videa ćete saznati šta je pasivna kuća

Pasivne kuća su postale građevinski standard koji kod nas još uvijek nije u široj upotrebi. Štaviše, dosta ljudi ne ne zna šta se tačno podrazumjeva pod tim terminom.

Ako želite utvrditi svoje znanje o terminu pasivna kuća pogledajte video ispod.

U njemu je samo u minut i 30 sekundi objašnjeno šta pasivnu kuću razlikuju od obične, i o kakvoj se uštedi energije radi.

Da zaključimo, preduslovi za pasivnu kuću su: dobra izolacija, zaptivenost otvora, nema hladnih mostova, povoljna orijentacija kuće, rekuperator toplote.

Ukoliko se primjene svi gore navedeni preduslovi, smanjenje potrošnje energije može biti smanjeno i za 90%. Kako se navodi u video klipu, preostalih 10% se može nadomjestiti temperaturom tijela osoba koje borave u prostorom, energijom sunca kao i toplotom koju emituju šporeti, sijalice i televizori.