DR NATAŠA VAJIĆ: S prevencijom početi u djetinjstvu

Prirodno okruženje sa specifičnim mikroklimatskim uslovima, ljekovita svojstva termomineralne vode, moderno opremljen rehabilitacioni centar, savremeni wellness program samo su neke od prednosti koje Zdravstveno-turistički centar “Banja Vrućica” pozicioniraju kao lidera banjsko-turističkog turizma u Bosni i Hercegovini. Banja bilježi sve veći broj pacijenata, i to ne samo iz zemlje, nego i iz regiona i inostranstva, koji se oduševljeni ambijentom i uslugom uvijek rado vraćaju.

U “Banji Vrućici” najveći broj pacijenata koristi usluge medicinske rehabilitacije i fizikalne terapije, o čemu smo razgovarali sa dr Natašom Vajić, specijalistom fizikalne medicine i rehabilitacije i akupunkturologom.

DOM INFO: Dio ste tima specijalista “Banje Vrućice” zaduženih za rehabilitaciju, kojom oblasti se konkretno Vi bavite i šta ona podrazumijeva?

VAJIĆ: Oblast mog rada je liječenje i rehabilitacija prvenstveno fizijatrijsko-reumatoloških pacijenata. Moj rad se odnosi na liječenje pacijenata koji imaju tegobe od strane mišićno-koštano-zglobnog sistema, primjenom fizikalnih agenasa, medikamentozne terapije, kineziterapije te akupunkture. Pošto radim u ustanovi koja je na našim prostorima referentna za kardiovaskularnu rehabilitaciju, zajedno sa mojim kolegama učestvujem i u liječenju i rehabilitaciji kardiovaskularnih pacijenata. Pored stacionarnog, banjskog liječenja, bavim se i radom u ambulanti, pregledima i liječenjem vanjskih pacijenata iz širokog patološkog dijapazona kojim se bavi fizikalna medicina i rehabilitacija.

DOM INFO: Koje programe rehabilitacije Vaši pacijenti najčešće koriste?

VAJIĆ: Naši pacijenti najviše koriste usluge fizijatrijsko-reumatološke rehabilitacije, kardiovaskularne rehabilitacije, neurološke rehabilitacije, rehabilitacije nakon preloma kosti i operacije zglobova, te program mršavljenja.

DOM INFO: Recite nam nešto o akupunkturi, kod kojih oboljenja je najefikasnija i da li postoje izuzeci kada se ne bi smjela koristiti?

VAJIĆ: Akupunktura je liječenje koje potiče iz kineske tradicionalne medicine koje je prihvaćeno i u savremenoj medicini. Svjetska zdravstvena organizacija je 1979. godine priznala akupunkturu kao metod liječenja mnogih bolesti. Princip rada se zasniva na korištenju akupunkturnih igala i njihovoj aplikaciji na određene akupunkturne tačke, uglavnom raspoređene po tzv. meridijanima čovječijeg tijela.

Tradicionalno objašnjenje dejstva akupunkture se zasniva na uspostavljanju ravnoteže u organizmu između jina i janga. Ovom tehnikom se nastoji postići protok energije tzv. chija kroz tijelo, te uspostavljanje homeostaze organizma.

Fiziološko objašnjenje se sastoji u tome da se stimulacijom nervnih završetaka na tijelu u određenim tačkama, oslobađaju endogeni opioidi u odgovarajućim dijelovima mozga koji smanjuju intenzitet bola i pospješuju ozdravljenje.

Indikacija za akupunkturu su mnogobrojne: različita bolna stanja, bol kičmenog stuba, bolovi u zglobovima, išijas, neuralgije, glavobolje, migrene, sportske povrede, neuroza, depresija, dismenoreja, sinusitisi, alergije, zujanja u ušima, stres, umor i mnoge druge.

Kontraindikacije za akupunkturu su trudnoća, dječji uzrast, psihoze. Ne preporučuje se kao jedina i isključiva terapija kod maligniteta, paraliza i plegija različite etiologije, kod bolesti gdje je neophodno prvenstveno medikamentozno liječenje, a akupunktura može biti korisna kao terapija za prateću simptomatologiju.

DOM INFO: Kakva je struktura pacijenata, da li je zabrinjavajući broj mladih pacijenata?

VAJIĆ: Starosna struktura pacijenata je raznolika. Kad su u pitanju reumatološki pacijenti, nešto veća zastupljenost je kod starije populacije, i to kod osoba ženskog pola. Bolesnici s kardiovaskularnim bolestima su srednje, i sve više mlađe životne dobi, s nešto većim brojem oboljelih među muškarcima. Mlađa populacija rijetko dolazi na banjsko liječenje, osim kad su u pitanju posttraumatska stanja.

DOM INFO: Koji su to koraci koje je najbitnije preduzeti u cilju preventive, a koje biste Vi preporučili čitaocima?

VAJIĆ: Prevencija svih bolesti, pa i reumatoloških bolesti, je moguća i veoma važna. Preporuka je da se sa prevencijom počne u djetinjstvu i mladosti, a kroz redovan fizički trening, bavljenje sportom rekreativno ili profesionalno. Savjetuje se zdrav način života i ishrane, bez štetnih navika, održavanje idealne tjelesne težine, te redovni ljekarski pregledi.

 DOM INFO: Prije nekoliko godina obnovljen je terapijski dio “Banje Vrućice”, da li ste zadovoljni sadašnjim uslovima rada u Banji?

VAJIĆ: Da, pored hotela “Kardial”, gdje se nalazi wellness centar sa vodenim sadržajem, unutrašnjim i vanjskim bazenima za rekreativno plivanje, u zdravstvenom dijelu se nalazi terapijski centar o kojem govorite. U njemu se pružaju usluge našim pacijentima iz svih oblasti fizikalne medicine i rehabilitacije. Što se tiče samog rada u Banji, naš slogan je “U srcu prirode”, a to bi značilo da je lijepo, zdravo, prirodno, a istovremeno organizovano, timski, savremeno, stručno i odgovorno prema korisnicima naših usluga. Svako ko dođe u Banju, može da se uvjeri da ono što se reklamira zaista i jeste tako.

DOM INFO: Da li postoje neke inovativne metode, a koje Vi smatrate zanimljivim i vrijednim razmatranja u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji?

VAJIĆ: Naravno, medicina je nauka u kojoj nema stagnacije. Neprestano se dešava nešto novo. Svakako i u fizikalnoj medicini i rehabilitaciji postoje nova saznanja, počevši od medikamentozne terapije, koja uvodi nove biološke lijekove za liječenje teških bolesti iz oblasti reumatologije, kao i novih kineziterapijskih procedura (kineziterapija – liječenje pokretom) u neurološkoj rehabilitaciji i rehabilitaciji kod sportista; bogat instrumentarij u dijagnostici, kao i aparati za praćenje oporavka pacijenata.