Šta će biti zadaci pejzažnog arhitekte grada Banjaluka?

Ognjen Šukalo, profesor na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu je prvi pejzažni arhitekt u Banjaluci.

On će biti saradnik gradskog arhitekte Ivana Raškovića. Njega je na toj poziciju imenovao gradonačelnik Igor Radojičić.

– Predavač je na banjalučkom fakultetu, poznaje i voli ovaj grad, angažovan u nevladinom sektoru gdje je radio sa Centrom za zaštitu životne sredine i Udruženjem „Arbor magna“. Upravo je tim dr Šukala, zajedno sa docentom dr Jugoslavom Brujićem, na nedavnom salonu urbanizma Udruženja urbanista Srbije osvojio prvu nagradu za elaborat o podizanju arboretuma u Trapistima. Samim tim, on je i prirodan izbor za pejzažnog arhitektu, kazao je Radojičić.

Prema njegovim riječima, Šukalo je poznat i po kritikama određenih urbanističkih rješenja u našem gradu. Radojičić je naglasio da se i na taj način željela pokazati i otvorenost prema nevladinom stručnom sektoru.

– Kao i u slučaju gradskog arhitekte, ovo imenovanje nije bilo predmet političkih dogovaranja nego isključivo pitanje struke, rekao je Radojičić i istakao da će pejzažni arhitekta biti blizak saradnik i pomoćnik gradskog arhitekte Ivana Raškovića.

S druge strane, Šukalo je istakao da bi zadatak pejzažnog arhitekte trebao biti daleko širi od prostog uređenja zelenih površina i drvoreda u užem centru grada, odnosno da ga treba posmatrati kao širu ekologiju grada.

Kako je naveo, jedan od prvih zadataka jeste ispitivanje mogućnosti da se rasterete prirodne šume od podržavanja grijanja, ne samo u smislu centralnog gradskog nego i individualnih ložišta.

-Tu je i pitanje vodotoka prije svega Vrbasa gdje ulazimo u istraživanja mogućnosti da u što skorije vrijeme počnemo da prečišćavamo vodu koja ulazi na kraju u Vrbas. Pve aktivnosti na uređenju arboretuma su počele, a plan je i uređenje širih rekreativnih zona oko grada do pitanja da moramo na konceptualnom, planskom nivou da pronađemo mjesto za nove parkove u Banjoj Luci, istakao je dr Šukalo.

On je kazao da planira da obavi šire konsultacije kako unutar Gradske uprave, tako i sa javnim preduzećima, nevladinim sektorom i građanima da bi se došlo do što kompletinijih i potpunijih startegija i pristupa za dalji rad.

– Svoju poziciju shvatam kao izuzetno javnu stvar i u tom smislu planiram da budem otvoren za saradnju i transparentan, čak i kada se moji stavovi ne budu doslovno poklapali čak i sa stavovima Gradske uprave, rekao je Šukalo.

Gradski arhitekta Ivan Rašković kazao je da je imenovanjem pejzažnog arhitekte načinjen značajan korak u proširenju prostornog tima koji se bavi razvojem grada.

– To je sasvim prirodna i napredna odluka. Grad Banja Luka spada u one koji imaju naglašenu ekološku dimenziju prirode u užem smislu u najužem gradskom jezgru. Ideja je da se taj koncept otvorene izgradnje sa velikim prisustvom zelenila nastavi i ubuduće, i na tom planu ćemo pejzažni arhitekta i ja usko sarađivati, kazao je Rašković.

Imenovanje gradskog i pejzažnog arhitekte predviđeno je programom gradonačelnika Radojičića pod nazivom „Banja Luka 2025“.