Tri istorijske građevine dobile status nacionalnih spomenika

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika na sjednici održanoj 21. decembra u Sarajevu dnijela je odluku o proglašenju četiri nova nacionalna spomenika Bosne i Hercegovine.

Pored istorijskog područja – nekrople sa stećcima, status nacionalnih spomenika dobile su i tri istorijske građevine.

Radi se vili, Upravnoj zgradi Krivaja d.o.o. u stečaju u Zavidovićima, Bugilovića kući u Gornjoj Tuzli i Pravosudnoj palati u Sarajevu.

pravosudna palata sarajevo

Pravosudna palata Sarajevo

Bugilovića kuća

Članovi Komisije usvojili su izmjene i dopune Odluke o proglašenju mjesta i ostataka istorijske građevine – Saborna crkva (Crkva svete Trojice) u Mostaru (u međuvremenu je skoro potpuno završena rehabilitacija objekta, te se izmjenama i dopunama Odluke štiti sakralna građevina, izvršena je kategorizacija i redefinirane mjere zaštite).