Kako da napravite sklopivi bar, dodatak na kojem će vam svi zavidjeti

sklopivi bar

Tokom ljeta želimo što više vremena provoditi vani, a ako imate dvorište ovakav dodatak u vidu sklopivog bara sigurno će vam dobro doći.

Takozvani Marfijev bar, baš poput Marfijevog kreveta, izgleda kao ormarić na zidu, ali može se rasklopiti u funkcionalan bar.

Ovdje možete vidjeti postupak kako da ga izradite, a Kuća stil piše da je najbolje koristiti kedrovinu za ovu namjenu jer je otporna na bube i trulež.

Potreban materijal:

2 table kedrovine 2,5 x 20 x 180 cm

3 table kedrovine 2,5 x 15 x 180 cm

1 tabla kedrovine 2,5 x 10 x 250 cm

1 tabla borovine 2,5 x 5 x 250 cm

Metar; kružna testera; zaštitne naočare; sistem za bušenje pod uglom; 47 šrafova, dužine 2-3 cm; ljepilo za drvo

električni šrafciger; pištolj za eksere sa ekserima 1,6 x 30 mm; 2 uske šarke, pocinkovane, širine 5 cm; 2 T šarke, dužine 10 cm; 1 bravica za prozor; 2 ugaonika, 10 cm; 2 pločasta ugaonika, 5 cm; ugaoni lenijar; 8 mašinskih vijaka; 8 leptir navrtki; metalni ankeri sa šrafom 3cm (ako bar treba pričvrstiti za zid od cigle ili betona) ili šrafovi 7,5 cm (ako se bar postavlja na drveni zid).

Način izrade:

1. Isjecite daske

Od daske širine 20 cm isjecite 2 komada dužine 96,5 cm i dva komada dužine 55,5 cm.

Od daske širine 15 cm isjecite 1 komad dužine 87 cm, 4 komada dužine 86,5 cm i 2 komada dužine 26,5 cm.

Od daske širine 10 cm isjecite 2 komada dužine 86,5 cm i 2 komada dužine 28,5 cm.

Od daske širine 5 cm isjecite 2 komada dužine 78,5 cm i 2 komada dužine 37 cm.

2. Napravite osnovni drveni ram

Upotrebite 4 daske širine 20 cm da napravite drveni ram kao što je prikazano na slici. Koristeći sistem za bušenje pod uglom izbušite po tri rupe lijevo i desno na obje kraće daske sa razmakom od otprilike 5 cm.

Koristeći ljepilo za drvo i šrafove prvo pričvrstite donju stranu rama. Zatim, na isti način pričvrstite i gornju stranu, 7,5 cm niže od vrha rama. Prostor između gornje i donje daske treba da bude 87 cm.

3. Pričvrstite pregradu i police

Izbušite po dvije rupe ravnomjerno raspoređene na oba kraja pregrade koja je široka 15 cm i dugačka 87 cm. Pričvrstite je pomoću ljepila i šrafova. Postavite police na željenu visinu i pričvrstite ih električnim pištoljem za eksere.

4. Napravite pult

Upotrebite 4 daske širine 15 cm da naplavite pult koji se izvlači. Izbušite 5 ravnomjerno raspoređenih kosih rupa na tri daske i koristeći šrafove od 3 cm i ljepilo pričvrstite ih zajedno.

5. Napravite potporni ram za pult

Na daskama širine 5 cm i dužine 37 cm izbušite po dvije rupe na oba kraja, kao što je prikazano. Za duže strane rama upotrebite daske širine 10 cm i dužine 86,5 cm. Zalijepite i zašrafite ram.

6. Pričvrstite ram za pult

Prevrnite ram tako da rupe budu okrenute ka donjoj strani pulta i koristeći ljepilo i pištolj za eksere spojite ram i pult.

9. Pričvrstite pult sa nogom za drveni ram koji ste prvo napravili

Postavite pult na osnovni drveni ram tako da se šarke kojima je prikačena noga nađu kod gornje strane rama. Ostavite malo prostora na donjoj strani rama za šarke.

Postavite dvije šarke dužine 10 cm između potpornog rama i osnovnog rama. Obilježite rupe, probušite ih, zatim zašrafite šarke.

10. Pričvrstite bravice za kačenje pulta

Obilježite sredinu na vrhu osnovnog rama, kao i potpornog rama i zašrafite bravice koje će držati pult kada je sklopljen.

11. Zašrafite ugaonike

Sa unutrašnje strane osnovnog rama, na vrhu, postavite po jedan ugaonik dužine 10 cm sa obje strane pregrade. Obilježite markerom rupe i probušite rupe širine pola centimetra. Zašrafite mašinskim vijcima i leptir navrtkama tako da navrtke budu sa donje strane. Ponovite proces sa donje strane, koristeći manje ugaonike, mašinske vijke i navrtke.

12. Pričvrstite bar za zid

Pronađite željenu lokaciju i postavite bar tako da njegova baza bude na visini od 81,5. U zavisnosti od toga da li je zid od drveta ili cigle ili betona, odaberite odgovarajuće šrafove i zašrafite bar za zid.