Holanđani imaju neobična vrata na svojim domovima

moderna-holandska-vrata

Holandska vrata, poznatija kao vrata na ergelema ili poluvrata, na domovima ove države nalaze se vijekovima. To su ulazna vrata koja su podijeljena horizontalno po sredini, tako da se donji ili gornji dio vrata može otvoriti nezavisno od druge polovine.

holandska-poluvrata

Ovakva vrata pravljena su iz praktičnih razloga. Otvaranjem gornjeg dijela kuća bi se provjetrila, dok je zatvoreni donji dio imao funkciju sprječavaja ulaska životnja u kuću, ili izlaska djece iz nje.

poluvrata

Poluvrata su ranije imale samo kuće na farmama, ali našla su svoj put u moderne domove. Ovdje se sad više ne radi toliko o praktičnosti, koliko o unošenju i očuvanju autentičnih tradicionalnih elemenata u savremene objekte.

tradicionalnaholandska-vrata

Ovo su neki od primjera uspjšene integracije holandske tradicije u moderno okruženje.

vrata-u-holandskim-kucama