Fondacija Getty podržala restauraciju Istorijskog muzeja BiH u Sarajevu

Već petu godinu zaredom, fondacija Getty obezbjeđuje grantove za konverzaciju arhitektonskih objekata iz 20. vijeka. U obzir dolaze projekti iz svih krajeva svijeta, a na listi pobjednika ove godine našli su se objekti iz BiH.

Projekat Keeping It Modern do sada je finansijski podržao 54 projekta restauracije istorijski značajnih objekata  u ukupno 28 zemalja. Podrška se obično odnosila na razvoj planova upravljanja zaštićenim objektima. Na listi nagrađenih projekata za 2018. godinu nalaze se planovi za restauraciju objekata iz raznih svjetskih zemalja među kojima su SAD, Italija, Kuba, Gruzija, Irska i Liban.

Ova čast pripala je Istorijskom muzeju Bosne i Hercegovine u Sarajevu koji ove godine obilježava 70 godina rada. Muzej je projektovao hrvatski arhitekta i akademik Boris Magaš koji je preminuo 2013. godine.

Za pet godina, Keeping it Modern grantove dobilo ukupno 28 zemalja, a nama najbliži nagrađeni projekat do sada bila je Nacionalna biblioteka Kosova u Prištini hrvatskog arhitekte Andrije Mutnjakovića. Ova zgrada je pre dvije godine proglašena i za svjetsko čudo moderne.

Iz Fondacije Getty poručuju da su ove godine posebno ponosni na projekte iz Bosne i Hercegovine i Gruzije jer se smatraju da radovi na ovim projektima imaju potencijal da prošire i prodube mrežu stručnjaka za zaštitu u Istočnoj i Centralnoj Evropi.

Lista nagrađenih projekata za 2018. godinu je sljedeća:

  1. Nacionalna umjetnička škola u Havani, Kuba (arhitekte: Ricardo Porro, Vittorio Garatti i Roberto Gottardi, 1961–64)
    2. Međunarodno sajmište Rashid Karami u Tripoliju, Liban (arhitekta: Oscar Niemeyer, 1967–75)
    3. Spomenik Gateway Arch, Sent Luis, Misouri (arhitekta: Eero Saarinen, 1959–65)
    4. Istorijski muzej Bosne i Hercegovine u Sarajevu, BiH (arhitekte: Boris Magaš, Edo Šmidihen i Radovan Horvat, 1963)
    5. Palata šaha i alpinistički klub u Tbilisiju, Gruzija (arhitekte: Vladimir Aleksi-Meskhishvili i Germane Gudushauri, 1973)
    6. Škola svetog Brendana u Biru, Irska (arhitekte: Peter i Mary Doyle, 1974)
    7. Institut za biološka ispitivanja Salk, La Hola, Kalifornija (arjitekta: Louis Kahn, 1975)
    8. Auditorijum Tehničkog Univerziteta u Delftu, Holandija (arhitekte: Johannes van den Broek i Jaap Bakema, 1966)
    9. Matematička škola na Univerzitetu u Rimu, Italija (arhitekta: Gio Ponti, 1935)
    10. Univerzitetski koledž Carlo Bo u Urbinu, Italija (arhitekta: Giancarlo De Carlo, 1962–1983)
    11. Zgrada inženjerstva na Univerzitetu Lester, Velika Britanija (arhitekte: James Stirling i James Gowan, 1962)

(Gradnja.rs)