Downtown Circle – Dubai dobija novu nevjerovatnu strukturu

Dubai je već sada jedan od najfascinantnijih gradova svijeta, ali kada se igradi novi koncept ZNera Space, definitivno će napraviti iskorak ka teritoriji naučne fantastike…

Ova firma predlaže okruživanje Burj Khalife i nekoliko drugih građevina konceptom koji se naziva Downtown Circle, a predstavlja ogromnu plutajuću megastrukturu koja će funkcionisati poput zatvorene zajednice na nebu. Ovaj projekat predstavlja vježbu u kreativnom rješavanju problema, pojačavajući gustinu naseljenosti u centralnom dijelu grada, dok istovremeno zadržava kvalitete koji ovaj grad čine prijatnim mjestom za život.

 

ZNera Space svoj projekat Downtown Circle vidi kao održivi i samostalni vertikalni urbanizam. Megakompleks bio bi smješten na visini od 500 metara, na pet relativno uzanih potpornih stubova, za razliku od gomile nepovezanih nebodera. Sadržeći stambene i prodajne prostore, kancelarije, kao i škole i javne prostore poput parkova i muzeja, prstenasti toranj bi imao i svoj sistem prevoza. Gledano u teoriji, njegovi stanari nikada ne bi morali da ga napuštaju, ukoliko to ne žele.

Downtown Circle sadrži pet spratova, uključujući dva glavna prstena koja su spojena zelenim pojasom, nazvanim Skypark. Pružajući se u višespratnom vertikalnom prostoru između dva prstena strukture, Skypark predstavlja samoodrživi eko sistem, ispunjen močvarama, vodopadima, kanjonima, pješčanim dinama i tropskom vegetacijom, koji bi u sebi inkorporirao prikupljanje kišnice, solarne energije i agrikulturnu proizvodnju, tako da vi ova zajednica mogla biti sasvim nezavisna u odnosu na ostatak grada. Sa stablima punih dimenzija koja bi mogla da skladište karbon, Skypark takođe nudi opciju za smanjenje emisija gasova staklene bašte.

Kako bi se kretali oko prstena, stanovnici i posjetioci će koristiti flotu periferalnih podova koji će ih prebacivati od jednog čvorišta do drugog. Prema navodima, ove putničke kapsule bi se kretale duž “prizemnog” sprata strukture. Izdignuti heliodrom na krovu jednog od unutrašnjih prstenova bi omogućio stanarima da posjete centar grada i vrate se nazad, dok spoljni sloj žaluzina štiti fasadu od intenzivne sunčeve svjetlosti i reflektuje je prema djelovima koji su u mraku zbog same geometrije građevine tokom određenih perioda dana.