Genijalno dizajnirano spiralno stepenište

Četverospratno spiralno stepenište u kompaniji Ampersand, osim da vas dovede od jednog do drugog sprata, ima funkciju mjesta druženja i opuštanja radnika ove kompanije u centru Londona.

Stepenište koje je dizajnirao Paul Cocksedge, ima kružne prostore na svakom nivou posvećene različitim funkcijama, a dizajnirani su kako bi potaknuli susrete radnika. Na ogradi duž cijelog stepeništa posađeno je cvijeće o kojem se brinu zaposleni. Zbog tog elementa prirode je stepenište dobilo ime “The living staircase”.

Na prvom nivou nalazi se mala biblioteka predviđena kao mjesto inspiracije i zabave a na središnjoj radnici mogu da ostave poruke jedni drugima na papirićima koji vise sa čeličnog lustera.

Na vrhu stepeništa nalazi se mašina sa vrućom vodom i biljke metvice, pa je moguće napraviti čaj.

The Living Staircase by Paul Cocksedge