Zašto se na VRH JELKE obično stavlja ukras u obliku ZVIJEZDE? Priča koju mnogi dijele sa djecom

Postoji mnogo različitih ukrasa koje ljudi stavljaju na vrh svojih jelki. Daleko, međutim, najpopularnija je tradicionalna zvijezda. U mnogim slučajevima, ove zvijezde imaju svjetlost u sebi i  sijaju, dopunjujući druga svjetla na drvetu.

Mnogi ljudi biraju zvijezdu za vrh svoje novogodišnje jelke,ali većina ljudi, a posebno djece, nema pojma o značaju te zvijezde ili šta ona predstavlja. Ova Nova godina je odličan trenutak da ljudi nauče šta zvijezda predstavlja i podijele to sa svojom djecom.

 

Zvijezda kao pokazatelj

Priča se nalazi u Novom zavjetu. Jevanđelja po Mateju i Luki sadrže priču o rođenju Isusa. Matejeva priča je ona koja govori o zvijezdi. Matej 2:1-2 kaže: „Nakon što se Isus rodio u Vitlejemu u Judeji, u vrijeme cara Iroda, mudraci sa istoka došli su u Jerusalim i upitali: „Gdje je rođeni kralj jevrejski? Vidjeli smo njegovu zvijezdu na istoku i došli smo da mu se poklonimo.”

Većina naučnika razumije ove „magove“ kao vavilonske astrologe. Posebna zvijezda ili čak kometa privukla je njihovu pažnju i nekako ih uputila na područje Palestine.

Pošto su bili učeni ljudi, vjerovatno su bili upoznati sa Hebrejskim spisima. Kada su videli zvijezdu koja ih vodi prema Palestini, proučili su riječi proroka i shvatili da zvijezda najavljuje rođenje kralja.

Prijetnja za kralja

Njihova prva stanica bila je u Jerusalimu gdje su se prijavili kod kralja Iroda. Sigurno bi se u palati rodio kralj, okružen plemstvom! Kralj Irod, međutim, nije znao ništa o ovom novom kralju. Međutim, razumio je važnost magova i prepoznao je da su oni vidjeli znak na nebesima.

Kralj je razgovarao sa svojim savjetnicima o tome gdje će se Mesija roditi. Rekli su kralju da su proroci objavili da će se beba roditi u Vitlejemu.

Irod je prenio ovu informaciju mudracima, poslavši ih na put u Vitlejem da traže dijete. Irod je zamolio mudrace da mu jave kada su našli dijete, kako bi i on došao da se pokloni. U stvarnosti, Irod je namjeravao da ubije bebu. Ne bi rizikovao da je u svijet ušao Mesija koji bi mu jednog dana oduzeo presto.

Matej je tada napisao o mudracima: „Pošto su čuli kralja, krenuli su svojim putem, a zvijezda koju su vidjeli na istoku išla je ispred njih dok se nije zaustavila nad mjestom gdje je dijete bilo. Kada su videli zvijezdu, bili su presrećni.” (Matej 2:9-10) Zvijezda je odvela magove pravo do kuće u kojoj su bili Isus i njegova porodica.

„Ušli su u kuću u kojoj su bili dijete i njegova majka Marija, pali su pred njim i poklonili mu se. Zatim su otvorili svoje škrinje sa blagom i dali mu darove od zlata, tamjana i smirne.” (Matej 2:11)

Promjena plana

Jasno je da su magovi shvatili da ovo dijete nije obična beba. Na Njegovu lokaciju ih je uputila natprirodna zvijezda na nebu. Postojala su brojna proročanstva koja su se ispunila po njegovom rođenju. Činjenica da su Ga obožavali i davali poklone nam daje predstavu o tome koliko su oni shvatili da je rođenje ovog Dijeteta važno.

Kada su mudraci bili spremni da odu, nisu se javili Irodu. Bog im je u snu rekao da se ne vraćaju u Jerusalim. Umjesto toga, samo su uzjahali svoje kamile i krenuli kući.

Nakon što je zvijezda odvela magove tamo gdje je bila beba, više se o njoj nije govorilo. Zvijezda je obavila svoj posao i pokazala put ka Isusu. Iako se za ovu posebnu zvijezdu više nikada ne bi čulo, sam Isus bi se nazivao „svjetlošću svijeta“. Slušajte kako Jovan opisuje Isusa: „Svjetlost sija kroz tamu, i tama je nikada ne može ugasiti… Onaj koji je prava svjetlost, koji daje svjetlost svima, trebalo je da dođe na svijet. (Jovan 1:5,9)

Ove Nove godine, dok stavljate taj prelepi vrh na svoje drvo, zašto ne odvojite vrijeme da svojoj deci objasnite šta to predstavlja?