Zašto inspirativni radovi arhitekte Piera Portaluppija konačno zaslužuju svoje

Nekada zanemaren od strane kritičara, milanski arhitekta Pjero Portalupi sa početka 20. vijeka nikada nije dobio pohvalu koju je njegovo elegantno avangardno djelo zaslužilo. Ali otkako se njegova Villa Necchi Campiglio pojavila i u I Am Love 2009.  novijoj kući Gucci, njegova zvijezda je u stalnom usponu.

Sada nova knjiga Piero Portaluppi (Rizzoli), sa tekstom Patricije Picinini i fotografijom Lorenza Pennatija, daje njegovim strukturama davno zakašnjelo svjetlo. I tu je mnogo više u njegovoj genijalnosti od prostrane verande Ville Necchi i ograde za stepenice sa dvostrukim frizom. Njegova druga velika dostignuća uključuju milanski planetarijum Hoepli osmougaonog oblika, gdje je Bulgari postavio izložbu radova Tomasa Saracena 2019. godine, kao i Casa Corbellini-Wassermann (prikazana), u kojoj se sada nalazi umjetnička galerija Massimo De Carlo.

Gledajući po gradu, nema sumnje da je Portaluppi utjecao na arhitekte koji su došli u generaciji nakon njega—i sa ovom veličanstvenom tom, on će sigurno inspirirati generacije koje dolaze.
U nastavku pogledajte izbor najupečatljivijih remek djela Piera Portaluppija.