ZANIMANJA NOVOG DOBA: Da li biste radili kao “BID”?

Na popisima zanimanja koja su, možda, do prije desetak godina zvučala kao pošalica, sada se mogu naći i stručnjaci za katastrofe kojima je zadatak da razvijaju strategije u slučaju zemljotresa, cunamija, čak i udara asteroida u zemlju, a procjenjuje se da će ih u narednoj dekadi biti sve više. Mimo tih crnih scenarija, sve češće se kao atraktivna i perspektivna ukazuju i zanimanja za koja mnogi nikad nisu ni čuli, a prođu imaju u raznoraznim oblastima, pa i u opravdano popularnom IT sektoru.

Upravo informacione tehnologije, koje su i danas mnogima misteriozne i nedokučive, kriju mnoštvo potencijala i poslova koji nisu namijenjeni samo onima sa tehničkih fakulteta, pa ćete baš kod njih naići na konkurs za radno mjesto koje zvuči kao “špansko selo”. Primjera radi, mlad i perspektivan diplomac svojim roditeljima saopštava da je prošao na konkursu i dobio posao. “Pa, šta radiš?”, pita srećni otac. “Ja sam Bid menadžer”, odgovara mladić i po očevom izrazu lica shvata da ovaj nema pojma o čemu mu priča i da se već ozbiljno sekira za kakav će to posao njegov sin dobijati platu.

Uglavnom, u pokušaju da se BID prevede na srpski jezik (što sa većinom modernih, iz engleskog jezika izvedenih zanimanja baš i nije najsrećnije rješenje), dođe se do toga da je BID menadžer, zapravo, menadžer ponuda – onaj koji upravlja ponudama uglavnom kao odgovor na zahtjev kupaca, kreira rješenja i prijedloge i u malom prstu drži potrebnu dokumentaciju. U opisu posla stoji i da menadžer ponude osigurava da su ispunjeni svi koraci koje je odredio kupac i da će svi rezultati ponude biti proizvedeni kako je navedeno, a među uslovima često piše da to mora biti timski igrač sa snažnim liderskim vještinama.

Timski rad i dobru komunikaciju sa kolegama, u prvi plan ističe i Sanja Račić, Bid menadžer u kompaniji Prointer ITSS.

“Moje prethodno radno iskustvo takođe je bilo na ovoj poziciji, ali u kompaniji sa mnogom manjim brojem zaposlenih. Ta pozicija prvenstveno zahtijeva osobu koja poštuje zadate rokove i procedure, detaljna je i organizovana, komunikativna, timski igrač, ali i samoinicijativna i spremna na učenje“, kaže Sanja.

Sanja je po struci diplomirani ekonomista kojoj se „dogodio“ IT sektor, što samo svjedoči o mogućnostima koje u toj oblasti na prvi pogled možda i nisu vidljive, a što može biti i poseban izazov. U Prointeru kažu da im je zapošljavanje ljudi različitih struka i različitih ličnih karakteristika od starta bio izazov, jer je cilj formirati kvalitetan tim koji zajednički funkcioniše, ali u kojem i svako ponaosob može doći do izaražaja.

„Kod pozicije Bid menadžera dominantno je izražena pedantnost u radu i poštovanje procedura, ali ono što je svima zajedničko je posvećenost poslu”, kaže Ivana Živković, rukovodilac Sektora za ljudske resurse.

Oni kojima je “BID-ovanje” sada malo jasnije i u taj posao bi se rado upustili, trebalo bi da, osim pedantnosti, preciznosti i usredsređenosti na detalje, posjeduju i dobre komunikacione vještine, ali i fleksibilnost i sposobnost za rad pod pritiskom.