Shibam – grad drevnih nebodera

Šetajući uskim uličicama između ogromnih zgrada Shibamamalo ko bi mogao procijeniti starost ovog grada.

Shibam, drevni grad u Jemenu, star je oko 1700 godina. Prvi put se spominje još u 3. vijeku prije nove ere, kada je bio glavni grad Hadramautskog Kraljevstva.

© Wikimedia CC user Jialiang Gao

Gusto zbijene zgrade koje imaju od 5 do 11 spratova, visine i do 30 metara, nastanjuje 7000 stanovnika.  Sve su napravljene od sušenih opeka (glina i slama), a unutrašnja konstrukcija je napravljena od drveta. Zadnji spratovi su premazani posebnim premazom od vapna, kako bi se spriječila šteta od rijetkih kiša, a taj premaz se mora obnavljati svakih 10-15 godina.

Većina objekata datira iz 16.veka a mnoge su, međutim, rekonsutrisane više puta u posljednjih nekoliko vijekova. Zahvaljujući  prstenastom zidu koji okružuje grad, preživio je gotovo dvije hiljade godina usprkos nezavidnom položaju.

The 'Manhattan of the Desert': Shibam, Yemen's Ancient Skyscraper City,Shibam rooftops. Image © Flickr CC user maartenF

Na listi svjetske kulturne baštine UNESCO-a je od 1982,  a sigurno mjesto za turiste je postao tek 2000. godine. U 2008. godini grad je pogodila monsunska oluja koja je uzrokovala poplavu, te teško oštetila drevne građevine kojima zbog toga prijeti urušavanje.

The 'Manhattan of the Desert': Shibam, Yemen's Ancient Skyscraper City,Haroon Alrashid Mosque in Shibam. Image © Flickr CC user Najeeb Musallam

Poznat i kao “Pustinjski Chicago” i “Pustinjski Manhattan”, ovaj grad predstavlja jedan od najstarijih i najsavršenijih primjera urbanog planiranja na načelu vertikalne gradnje. Postao je simbol za otpornost i uspon bliskoistočne kulture u negostoljubivoj pustinji. 

© Wikimedia CC user Aiman titi

Izvor – archdaily.com