Savjeti za povećanje efikasnosti grijanja

Sezona grijanja je sezona koja sa sobom nosi pitanja i brige. Počevši od izbora najboljeg načina grijanja, održavanja istog do porasta troškova života.

Svaki sistem grijanja zahtijeva pravilno održavanje u cilju što bolje potrošnje energije, kao i što efikasnijeg grijanja. Zato je potrebno da slijedite nekoliko osnovnih pravila kako bi vaš dom bio topao, a sezona grijanja bez problema.

Klasično grijanje

savjeti-za-radijatore

 • Često su radijatori prekriveni iz estetskih razloga, što rezultira smanjenjem njihovih performansi. Vazduh mora slobodno cirkulisati oko radijatora 15-20 cm sa svake strane. Što je više slobodnog prostora sa svake strane, to je i njihov učinak u grijanju veći.
 • Ukoliko farbate radijatore, koristite farbu otpornu na visoku temperaturu koju radijator oslobađa. Vodite računa i o tome da višestruki slojevi farbe mogu predstavljati izolator, te će manja količina toplote dospjeti u prostoriju.
 • Postoji lak i brz način da se poveća efikasnost radijatora, tako što se iza radijatora stavi ploča od aluminijuma koja reflektuje toplotu.
 • Dobra investicija koja štedi energiju i smanjuje troškove je kupovina programabilnog termostata. Na taj način možete programirati uređaj da grije onda kada vam je potrebno. Možete namjestiti termostat da isključi grijanje kada nema nikoga, a da počne sa zagrijavanjem prije nego što stignete u prostor koji treba zagrijati.
 • Ukoliko smanjite temperaturu svaki dan za samo jedan stepen na osam sati, to će umanjiti račun za 10%.

termostat-za-radijatore

 • Isplativo je ugraditi kotao i gorionik nove generacije. Stari kotlovi i gorionici imali su iskorištenost energije od 56 do 70 odsto, dok je kod nove generacije to 95 odsto.
 • Ugradnja novog kotla i gorionika može redukovati emisiju gasova i zagađenja u atmosferu za oko pola.
 • Ne stavljajte nikakve predmete na radijatore, kako zbog mogućeg požara, tako i zbog smanjenja efikasnosti grijanja.
 • Obavljajte redovan servis sistema grijanja jednom ili dva puta godišnje (prije početka i po završetku grijne sezone).

Podno grijanje

podno-grijanje-savjeti

 • Ako imate podno grijanje, održavajte konstantnu temperaturu 24 sata dnevno, čak i onim dijelom dana kada niste kod kuće. Ukoliko odsustvujete više od tri dana, temperaturu smanjite na 16 stepeni, kada se vratite termostat namjestite na željenu temperaturu. Razlog za ovo je velika inertnost ovakvog sistema grijanja (da bi se postigla željena temperatura potreban je izvjestan period), kao i ekonomičnost (mnogo više energije utroši se da bi se hladna prostorija zagrijala, nego što se utroši na dogrijavanje prostorije u kojoj je temperatura bila malo snižena).
 • Podovi treba da su prekriveni tepisima zbog efikasnosti utroška energije, kao i smanjenja rizika od pregrijavanja poda i njegovog oštećenja.
 • Nikako ne bušite rupe u podu.
 • Redovno održavajte sistem jednom godišnje. Održavanje treba da rade iskusni profesionalci.

Mermerni radijatori

mermerni-radijator

 • Nikad ne prekrivajte radijatore (na primjer sušeći odjeću).
 • Ako želite da očistite tijelo radijatora, činite to isključivo suvom krpom i samo onda kada je radijator isključen i hladan.

Savjeti za kotlovnice

savjeti-za-kotlovnice

 • Provjeravajte povremeno pritisak u instalacijama.
 • Provjerite koja je maksimalna temperatura kotla i vodite računa da ne bude pređena.
 • Provjeravajte prelivni sud, on treba da bude prazan (nikako ne smije biti vode iz instalacija u njemu).
 • Provjeravajte redovno dimnjak, jer ako ima oštećenja ili začepljenja, mogu upasti u izduv kotla, što može izazvati oštećenje ili omesti rad kotla. Usljed toga štetni gasovi mogu prodrijeti i u vaš dom i ozbiljno narušiti zdravlje ukućana.
 • U prostoru oko kotla, kao i rezervoara sa gorivom mora postojati adekvatna ventilacija.
 • Kotlarnica mora biti zaključana i obezbijeđena od djece.

Solarni paneli

solarni-paneli-za-grijanje

 • Jednom godišnje provjeravajte tečnost u panelima.
 • Ljeti, kada je smanjena potrošnja tople vode, vodite računa da ne nestane vode u panelima usljed pregrijavanja.