PRVI KAMP ZA TALENTOVANE: Nabaci PET-nicu u Republiku Srpsku

Institut “Perpetuum mobile” 1. i 2. novembra 2019. godine u Domu omladine Banja Luka uz podršku Ministarstva porodice, omladine i sporta u Vladi Republike Srpske, a u saradnji sa Istraživačkom stanicom ”Petnica” (Srbija) organizuje Prvi kamp za talentovane mlade srednjoškolce u Republici Srpskoj pod nazivom ”Nabaci PET- nicu” u Republiku Srpsku.

Ovaj projekat je podrška i direktna implementacija Omladinske politike Republike Srpske 2016-2020. u obasti „Izvrsnost“.

Ciljna grupa su srednjoškolci iz cijele Republike Srpske koji su prepoznati od strane profesora kao talentovani i nadareni u nekoj od STEM oblasti (nauka, tehnologija, inženjerstvo, matematika). Radionice na kampu biće podijeljene na sljedeće oblasti: fizika/matematika, astronomija, 3D print, robotika.

Kamp će okupiti srednjoškolce iz regija Banje Luka, Bijeljina, Trebinje, Doboj, Istočno Sarajevo, Zvornik. Iz svake regije učestvuju po dva srednjoškolca i jedan profesor.

Svečano otvaranje Kampa za nadarene i talentovane učesnike iz Republike Srpske je 1. novembra 2019. godine u Domu omladine sa početkom u 10:00 časova.

Nakon otvaranja i prezentacija slijedi radni dio (početak od 11.30 časova) sa radionicama za učenike i profesore koji su učesnici Kampa.

Takođe, na svečanom otvaranju biće prezentovan dosadašnji rad ”Perpetumovog centra za talente” koji radi u okviru ”Perpetuum mobile – Instituta za razvoj mladih i zajednice” Banja Luka i u saradnji sa Ministarstvom porodice, omladine i sporta u Vladi Republike Srpske.

Istraživačku stanicu ”Petnica” predstavljaće delegacija na najvišem nivou: direktor Vigor Majić i programski direktor Nikola Božić. Oni će, nakon zvaničnog otvaranja Kampa, predstaviti Istraživačku stanicu i metodologiju rada sa talentovanim učenicima. Na ove prezentacije pozvani su stručni timovi za podršku nadarenim i talentovanim učenicima i za identifikaciju mladog talenta banjalučkih osnovnih i srednjih škola da se upoznaju sa nastojanjima i naporima vladinog i nevladinog sektora u Republici Srpskoj da rade na podršci talentima kao sa Istraživačkom stanicom „Petnica“.

Institut Perpetuum mobile je prva, i za sada jedina, organizacija iz BiH koja se nalazi na mapi Mreže organizacija i inicijative neformalnog obrazovanja koje obuhvataju nauku, tehnologiju, inženjerstvo, umjetnost i matematiku „SySTEM2020“ sa sjedištem u Dablinu (Irska).

Takođe, podnesen je zahtjev za prijem Instituta Perpetuum mobile u članstvo „Mrežu podrške evropskim talentima“ („European Talent Support Network – ETSN“) koje ima sjedište u Budimpešti.

Udruženje građana „Perpetuum mobile – Institut za razvoj mladih i zajednica“ Banja Luka je organizacija civilnog društva koja kroz edukativne, zagovaračke i istraživačke programe razvija zdrave životne vrijednosti mladih, podstiče građansku i političku participaciju, sa ciljem stvaranja odgovornijeg i pravednijeg društva.