Ovako će izgledati prvi soliter sa zelenom fasadom u Srbiji

Prva zgrada u Srbiji koja će imati fasadu prekrivenu zelenilom biće zgrada nekadašnje Beobanke, koja se nalazi, gotovo simbilično, na Zelenom vencu u Beogradu.

Pod nazivom “Stattwerk” ova zgrada biće energetski efikasan objekat i imaće eksterijer prekriven vertikalnom baštom.

Procjenjuje se da će zelena fasada smanjiti koncentraciju respirabilnih čestica do 20%, smanjiti nivo azot dioksida i do 40% i umanjiti saobraćajnu buku za 18dB, piše Kuća stil.

Ukupna površina  zelene fasade biće približno 4.500 kvadratnih metara, a svaki metar fasade umanjuje zagađenje 1,4 metra prometne ulice. Osim toga, zelenilo će smanjiti temperaturu vazduha oko zgrade za čak 7 do 15 stepeni.

Energetska efikasnost podrazumjevaće i reciklažu kišnice i otpadnih voda, kao i korišćenje obnovljivih izvora energije. U zgradi će se koristiti sistem za sakupljanje kišnice koja će se kasnije koristiti kao tehnička voda.

Putem solarnih panela prikupljaće se energija sunca koja će se koristiti za proizvodnju električne energije.

Pored sunčeve, koristiće se i energija vjetra i kinetička energija. Vjetroenergatori sa vertikalnom osom obrtanja i piezoelektrični podovi takođe će proizvoditi električnu energiju.

Za grijanje i hlađenje koristiće se geotermalna energija putem toplotnih pumpi “zemlja/voda”. Sistem na biogas koristiće se kao rezerva.

Sredinom avgusta je postavljen probni zeleni zid na “Stattwerk” zgradi kako bi se utvrdilo efikasno korišćenje vode koje je potrebno za održavanje zelenila na soliteru.

Prvi soliter sa zelenim fasadama u Srbiji Stattwerk