Nove m:tel usluge za novo doba – Microsoft Office 365

Kao proizvod partnerstva sa kompanijom Microsoft, m:tel svim svojim korisnicima nudi novu uslugu namijenjenu poslovnim procesima koji podrazumijevaju korišćenje informaciono komunikacionih tehnologija.

Usluga Office 365 omogućava korišćenje paketa Microsoft usluga zasnovanih na Cloud tehnologiji. Korisnici mogu prepustiti m:tel-u da se u cjelosti brine o njihovim IT potrebama, uz potpunu sigurnost, podršku i najkvalitetnije poslovne aplikacije, a sa druge strane, korisnici mogu obavljati posao zajedno, sa gotovo bilo kojeg mjesta i sa bilo kog uređaja.

Office 365 obezbjeđuje:

  • Poslovni e-mail sistem
  • Online sistem za audio i video-konferencije
  • Sistem za arhiviranje podataka
  • Pristup, uređivanje i dijeljenje zajedničkih dokumenata
  • Online verzije poznatih Office aplikacija (Word, Excel i dr.)
  • Lako kreiranje web prezentacija
  • Povezivanje zaposlenih i razmjenu informacija
  • Office Proffesional 2016 za desktope, laptope i mobilne uređaje.

Microsoft Office 365 može se nabaviti kao samostalni paket ili uz jednu od poslovnih tarifa m:biz ili m:net.

Više informacija potražite na www.mtel.ba/office365, kontaktom na e-mail [email protected]  ili pozivom na broj 0800 50 300.