Nova imenovanja u Upravi UniCredit Bank Banja Luka

Nadzorni odbor UniCredit Bank Banja Luka uz prethodnu saglasnost Agencije za bankarstvo Republike Srpske, na sjednici održanoj 28.07.2020. imenovao je na novi četvorogodišnji mandat predsjednika Uprave banke, Gordana Pehara, člana Uprave za Podršku poslovanju Tsvetelina Petyov Mincheva, te Slađana Stanića na mjesto člana Uprave nadležnog za Korporativno i investiciono bankarstvo i Maloprodaju.

Imenovana su i dva nova člana Uprave banke Jasminka Bajić na mjesto člana Uprave za upravljanje finansijama i Dragana Janjić na poziciju člana Uprave za upravljanje rizicima. Novi mandat predsjednika i članova Uprave UniCredit Bank Banja Luka na snazi je od 01. avgusta 2020. godine.

Slađan Stanić, dosadašnji član Uprave UniCredit Bank Banja Luka za upravljanje rizicima, na novoj poziciji člana Uprave za Korporativno i investiciono bankarstvo i Maloprodaju, naslijedio je Sinišu Adžića koji je nakon decenije rada u okviru UniCredit Bank a.d. Banja Luka, imenovan za člana Uprave u UniCredit Bank d.d. Mostar, gdje je od sredine jula odgovoran za Korporativno i investiciono bankarstvo.

Jasminka Bajić dosadašnja direktorica planiranja i kontrolinga u okviru poslovnog područja upravljanja finansijama, naslijedila je Nevenu Nikše na mjestu člana Uprave za upravljanje finansijama, dok je Nevena od juna ove godine imenovana na poziciju člana Uprave za upravljanje finansijama u UniCredit Bank Slovenija.

Dragana Janjić dosadašnji direktor Strateškog, tržišnog i operativnog rizika u okviru upravljanja rizicima, naslijedila je kolegu Slađana Stanića na mjestu člana Uprave za upravljanje rizicima, koji od 01. avgusta preuzima poziciju člana Uprave za upravljanje Korporativnim i investicionim bankarstvom i Maloprodajom.

Gordan Pehar, predsjednik Uprave UniCredit Bank Banja Luka povodom novih imenovanja je rekao; „Želio bih se prije svega zahvaliti našim prethodnim članovima tima Siniši Adžiću i Neveni Nikše na njihovoj predanosti i izvrsnom radu, te poželjeti im uspješan nastavak rada na novim pozicijama u okviru UniCredita-a. Istovremeno, novim članovima Uprave želim uspješane rezultate rada na njihovim novim pozicijama. Posebno sam ponosan jer su svi oni profesionalno rasli i razvijali se u UniCredit Bank Banja Luka, što je sjajan primjer važnosti razvoja i ulaganja u vlastite ljude i talente. Uvjeren sam da će donijeti novu, pozitivnu energiju u svakodevno poslovanje i buduće rezultate rada banke”.