UniCredit Bank Banja Luka potpisala ugovor o saradnji sa Garantnim Fondom RS

Predstavnici UniCredit bank a.d. Banja Luka potpisali su sporazum o garantvovanju sa Garantnim fondom RS, u okviru vladinog programa pomoći privrednicima u procesu ublažavanja posljedica pandemije virusa korona, s ciljem lakšeg obezbjeđivanja sredstava likvidnosti i nabavke novih tehnologija.

Sporazum reguliše izdavanje garancije u korist komercijalne banke koja odobrava kredite za finansiranje likvidnosti i obrtnog kapitala i troškove investiranja, sa rokom otplate do četiri godine, i periodom odgode do 12 mjeseci. Program garancije uključuje samo kredite u KM valuti.

Garancija osigurava najviše 70% glavnice kredita odobrenog privrednom subjektu, uzimajući u obzir ukupnu izloženost, dok potraživanja po osnovu kamata, naknada i drugih troškova ne podliježu garanciji.

Zaključivanjem ovog sporazuma smatra se da je Republika Srpska izdala garanciju u korist finansijske organizacije, a sve radnje za očuvanje i ostvarivanje prava iz garancije i izvršavanje obaveza iz garancije, preuzima Garantni fond Republike Srpske.

Predsjednik Uprave UniCredit Bank a.d. Banja Luka, Gordan Pehar ovim povodom je rekao; „Imajući u vidu našu dosadašnju dobru saradnju sa Vladom RS i Garantnim fondom, uvijek se zalažemo za to da budemo dio rješenja i podržimo privredike svih veličina u ovim izazovnim vremenima. Kao dio UniCredit-a pored zdravlja i sigurnosti kao ključnih prioriteta, od izuzetne važnosti nam je biti stvarni partner lokalnoj ekonomiji u obezbjeđivanju sredstava likvidnosti i očuvanju zdravog kapitala. Trudimo se biti efikasni i etični u svakom pogledu, biti u službi naših klijenata i zajednice, te uvijek činiti pravu stvar“.

Podsjećamo, Vlada Republike Srpske usvojila je garantni program početkom jula ove godine, s ciljem podrške mikro, malim i srednjim preduzećima u ublažavanju štetnih posljedica izazvanih pandemijom virusa korona.