Najnovija analiza: 10 najskupljih gradova za život na svijetu

Singapur je najskuplji grad za život na svijetu prema izvještaju Economist Intelligence Unit, grupe za istraživanja i analizu koja je povezana sa magazinom The Economist.

“Vodič troškova života” analizira cijene u gradovima širom svijeta od septembra 2015. i upoređuje ih sa troškovima života od prije pet i 10 godina, kao i sa troškovima života u drugima gradovima.

Sa izuzetkom New Yorka i Hong Konga, u svih 10 najskupljih gradova na svijetu troškovi života su niži u odnosu na 2010. godine. U Tokiju su se posebno spustili, 2010. je bio najskuplji grad za život a sada je na 11.mjesta.

10 najskupljih gradova za životu su:

1. Singapour

2. Cirih

3. Hong Kong

4. Ženeva

5. Pariz

6. London

7. New York

8. Copenhagen

9. Seul

10. Los Angeles