Poslovna inteligencija: BI konsultant zna kako do nje doći

Logika, analitika, „hvatanje“ detalja, strpljivost – po tome ćete, između ostalog, prepoznati dobrog BI konsultanta. Prevedeno sa engleskog, BI je, zapravo, poslovna inteligencija, a BI konsultant neko ko sve to pretvara u sistem pomoću kojeg  kompanije na najbolji mogući način upravljaju svojim podacima i kreiraju svoje poslovne izvještaje.

Kreirati takav sistem, prije svega podrazumijeva da je BI konsultant sa svojim timom do detalja proučio poslovne procese klijenta i na osnovu svih raspoloživih podataka i informacija osmislio kako da njegovo poslovno izvještavanje bude što efikasnije i u službi donošenja što boljih poslovnih odluka.

Kad se sve to sabere, ne čudi što se na poziciji BI konsultanta odlično snalaze matematičari, o čemu svjedoči i Tanja Gromilić, BI konsultant u kompaniji Prointer ITSS, članici Infinity International Group.

Ušavši u BI svijet sa diplomom matematičara-informatičara, Tanja je, kako kaže, napravila odličan potez – matematika joj je pomogla oko logike, analize i donošenja zaključaka, a informatika donijela tehničko znanje. Sve to se savršeno uklopilo i objedinilo na njenoj poziciji i u kompaniji u kojoj svaki dan stiče i neka nova znanja.

„BI konsultant bavi se poslovnim izvještavanjem, odnosno klijentima kreira sistem na osnovu kojeg će prilično heterogeni podaci o njihovom poslovanju biti objedinjeni i na taj način će njima lakše upravljati. Samim tim, lakše i efikasnije će kreirati izvještaje i imati bolji pregled poslovanja. Upravo to i jeste problem kod nekih klijenata – često imaju podatke iz različitih sistema poslovanja, a ovo je način da svi oni oni budu na jednom mjestu“, objašnjava Tanja.

 

Baš zato je posao BI konsultanta specifičan, jer se on ne fokusira samo na određene segmente i procese, već na cjelokupno poslovanje i baš zato vam je potrebno strpljenje i analitika.

„Svaki klijent je priča za sebe i sa svakim se mora proći kroz kompletan poslovni proces, jer morate sagledati kako određeni sistem funkncioniše i koji su im podaci najvažniji. U zavisnosti od klijenta, za to su ponekad potrebni mjeseci, a najčešće su u pitanju velika preduzeća i kompanije. Zapravo, BI se uglavnom i koristi u velikim sistemima sa velikim brojem zaposlenih i zato treba dosta vremena da se sve to prouči, pa tek onda kreira program“, kaže Tanja.

To sagledavanje i proučavanje BI konsultantu ostavlja mnogo prostora za učenje i usavršavanje, naročito u jakoj, domaćoj kompaniji u kojoj je važan timski rad i u kojoj uvijek imate koga da pitate za pomoć i savjet.

„U Prointeru sam najprije imala mentora sa kojim sam radila i naučila sve što znam. Sada sam samostalna, ali ako naiđem na problem, uvije postoji neko ko će da uskoči i pomogne. Mislim da sam tako i zamišljala rad u ozbiljnoj kompaniji i prezadovoljna sam što radim nešto u čemu se pronalazim. Vjerujem da ću tu i ostati i nastaviti sa usavršavanjem“, kaže Tanja i otkriva da joj je ključna odrednica u odabiru posla bila dobra komunikacija sa ljudima i razmjena znanja i iskustava.

Napominje da je upravo IT sektor odlično mjesto za rad i usavršavanje koje, svakim danom, nudi nove prilike i mogućnosti. O tome svjedoči i činjenica da su u informacionim tehnologijama svoje mjesto našli ljudi različitih struka, pa među Tanjinim kolegama ima i ekonomista, prostornih planera, pravnika.

Što se njenog sektora tiče, on ima jednu posebnu karakteristiku – svih šest članova BI tima u Prointeru su žene.

„Moguće je da damama to posebno leži, upravo zato što u ovom poslu treba dosta preciznosti, a često su i detalji u pitanju. Čini mi se da mi tu prednjačimo“, vjeruje Tanja i ujedno ohrabruje i buduće, muške kolege da im se pridruže.