MF Banka se dokapitalizuje sa četiri miliona KM

Većinski vlasnik mikrokreditno društvo „Mikrofin“ izvršiće dokapitalizaciju „MF Banku“ Banjaluka sa četiri miliona KM, kupovinom njene nove emisije redovnih akcija.

Dokapitalizacijom osnovni kapital MF Banka povećaće se sa 28 na 32 miliona KM.

„Ciljevi pete emisije akcija su povećanje osnovnog i ukupnog kapitala, poboljšanje kvaliteta i adekvatnosti kapitala, stvaranje preduslova za ispunjenje propisanih regulatornih limita, koji zavisi od visine osnovnog kapitala, te stvaranje uslova za sigurnije i stabilnije poslovanje“, navodi se u obrazloženju odluke Skupštine akcionara banke održane 02. aprila ove godine.

MKD „Mikrofin“ posjeduje 99,29 odsto akcija MF banke.

Izvor – capital.ba