Delegacija IRBRS na Skupštini Evropskog udruženja javnih banaka

Delegacija Investiciono-razvojne banke Republike Srpske na čelu sa v.d. direktora Draženom Vrhovcem, učestvovala je u radu godišnje Skupštine Evropskog udruženja javnih banaka (EAPB) koja je održana u Milanu.

Skupštini su prisustvovali i v.d. izvršnih direktora Banke, Ivan Vidović i Zlatko Popović.

Skupština je razmatrala izvještaje o poslovanju za 2021. i planske dokumente Udruženja za narednu godinu. Bilo je riječi i o efektima globalnih dešavanja na aktivnosti članica Udruženja, u smislu prevazilaženja njihovih negativnih uticaja, kako na samo poslovanje razvojnih banaka, tako i na ekonomije zemalja iz kojih one dolaze. Skupština je imenovala i nove članove Administrativnog odbora EAPB-a, a za predsjednicu Udruženja izabrana je g-đa Lidvin Van Velden (Lidwin Van Velden) iz Holandije (NWB Bank).

U organizaciji Razvojne banke Lombardije (Finlombarda) održan je seminar na temu „Finansijski instrumenti u okviru Kohezionog jačanja ekonomskog i teritorijalnog oporavka.“ Seminar se bavio finansijskom podrškom iz Kohezionog fonda EU za oporavak zemalja i evropskih regiona u uslovima pada ekonomske aktivnosti uzrokovane posljedicama pandemije virusa COVID-19 i permanentnog rasta cijena energenata i hrane.

U nizu planiranih susreta sa relevantnim učesnicima ovog događaja, delegacija Investiciono-razvojne banke Republike Srpske, održala je sastanak sa generalnim sekretarom EAPB-a, gospodinom Marselom Rojem (Marcel Roy). Tom prilikom govorilo se o modalitetima daljeg jačanja saradnje i angažovanja Banke u sklopu ovog Udruženja koje okuplja brojne renomirane finansijske institucije. Razgovaralo se i o mogućnostima promovisanja investicionih potencijala Republike Srpske putem EAPB-a i njegovih članica.

Gospodin Vrhovac, iskoristio je ovu priliku da pozove rukovodstvo Udruženja da učestvuje u radu ovogodišnje, druge po redu Investicione konferencije “Invest Srpska” čije je održavanje planirano za početak septembra. Gospodin Roj iskazao je posebno zadovoljstvo i spremnost Udruženja da se odazovu pozivu. Takođe, krajem godine planirana je i njegova posjeta Investiciono-razvojnoj banci i Republici Srpskoj gdje bi se, između ostalog konkretizovale i određene aktivnosti na investicionoj promociji Republike Srpske koju provodi Investiciono-razvojna banka.

Delegacija se susrela i sa savjetnikom generalnog sekretara EAPB-a, gospodinom Džulienom Ernoltom (Julien Ernoult). Rukovodstvo Udruženja, na čelu sa gospodinom Rojem i gospodinom Ernoltom obezbijedilo je niz sastanaka delegaciji Investiciono-razvojne banke sa relevantnim finansijskim institucijama što je iskorišteno za promovisanje investicionih potencijala i mogućnosti ulaganja u Republiku Srpsku.

Sastanak sa gospođom Van Velden, novoizabranom predsjednicom EAPB-a, gospodin Vrhovac iskoristio je kako bi joj čestitao na izboru na ovu značajnu funkciju te je upoznao sa aktivnostima Investiciono-razvojne banke i njenima planovima na polju investicione promocije Republike Srpske. Gospođa Van Veleden pokazala je veliko interesovanje za dosadašnje rezultate Investiciono-razvojne banke kao i spremnost Udruženja da podrži Banku u njenim budućim planovima, a posebno kada je u pitanju međunarodna promocija Republike Srpske.

U sklopu posjete Milanu, delegacija Investiciono-razvojne banke, imala je sastanak i sa gospodinom Mikelom Vietiem (Michele Vietti), predsjednikom Uprave Razvojne banke Lombardije. Pored aktuelnih ekonomskih dešavanja i njihovih uticaja na poziciju i perspektive razvojnih finansijskih institucija, razgovaralo se i o mogućnostima i iskustvima u realizaciji međunarodnih projekata i privlačenju investicija. Gospodin Vieti upoznat je aktivnostima Banke na polju investicione promocije Republike Srpske te je, tom prilikom iskazao spremnost da pruži podršku u promovisanju domaćih potencijala na području Italije.

Investiciono-razvojna banka Republike Srpske, koja je članica EAPB-a od janura 2012, učešće u ovogodišnjoj redovnoj Skupštini ocijenila je izuzetno uspješnim i korisnim. Članice EAPB-a su najveće banke Evrope koje sarađuju i finansijski podržavaju velike investicione kompanije. Susreti sa vodećima ljudima evropskih banaka bili su od neprcjenjive važnosti za promociju potencijala i ulaganja u Republiku Srpsku.

(N.S)