Akcijska ponuda UniCredit gotovinskih i stambenih kredita sa fiksnom kamatnom stopom, bez troškova obrade

UniCredit banka Banja Luka pokrenula je marketinšku kampanju za akcijsku ponudu UniCredit stambenih i gotovinskih kredita, rukovodeći se željama i potrebama svojih klijenata, fizičkih lica.

U posebnoj ponudi kredita, Banka klijentima nudi stambene kredite sa fiksnom kamatnom stopom i rokom otplate do 15 godina te gotovinske kredite do 50.000 KM, sa fiksnom kamatnom stopom, rokom otplate do 10 godina te odobrenjem kredita u roku od 24 sata.

Akcijska ponuda kredita podrazumijeva da je kamatna stopa u toku perioda važenja akcije, odnosno do 31.07.2024. godine, niža u odnosu na redovnu kamatnu stopu.

Postojeći i budući klijenti UniCredit banke Banja Luka novi stan ili kuću (već izgrađene ili u izgradnji) mogu finansirati uz podršku UniCredit stambenog kredita sa fiksnom kamatnom stopom 3,49% (EKS od 3,81%) za period otplate do 10 godina, odnosno 4,49% (EKS 4,80%) za kredite sa periodom otplate do 15 godina.
Za klijente kojima je potreban manji iznos dodatne gotovine, odnosno do 10.000 KM, Banka je pripremila posebne akcijske uslove za gotovinske kredite, uz fiksnu kamatnu stopu od 4,79% (EKS 5,76%) za period otplate do 10 godina. 

Stambeni krediti za sve postojeće i nove klijente Banke, u okviru akcijske ponude, odobravaju se bez troškova obrade kredita. Klijenti, koji za gotovinski kredit apliciraju online – putem web stranice Banke ili putem usluga m-bank ili e-bank, takođe su oslobođeni naknade za obradu kredita.

Fiksna kamatna stopa, u okviru gotovinskih i stambenih kredita, klijentima nudi dodatnu sigurnost, koju oni prepoznaju kao stabilniju opciju po pitanju otplate kredita u budućnosti. Imajući u vidu da živimo u vremenu koje sa sobom nosi mnogo neizvjesnosti i izazova, kreirali smo akcijsku ponudu za gotovinske i stambene kredite sa fiksnom kamatnom stopom, uz mogućnost ugovaranja gotovinskih kredita sa polisom osiguranja koja pruža dodatnu sigurnost klijentima kada je u pitanju otplata kredita. Kao dodatni benefit ističemo mogućnost realizacije kredita bez troškova obrade, ukoliko klijenti realizuju stambeni kredit ili ukoliko za gotovinski kredit apliciraju putem naših digitalnih kanala.”, izjavio je Željko Kišić, član Uprave UniCredit Bank a.d. Banja Luka, zadužen za maloprodaju i korporativno bankarstvo.

Pregled svih kamatnih stopa i rokova otplate u okviru akcijske ponude UniCredit kredita, kao i primjere auniteta pronađite na web stranici Banke ovdje.