Političarke za novo doba: Predstavljamo kandidatkinje na lokalnim izborima 2016

Na predstojećim lokalnim izborima kandidovalo se 417 kandidata za opštinske načelnike ili gradonačelnike,  a  među  njima  je  samo  26  žena,  odnosno  6,2  odsto, dok je na prošlim opštim izborima 2014. godine izabrano manje od 20 odsto žena.

Sa  željom  da  kandidatkinje  na  predstojećim  izborima  bolje upoznamo i predstavimo  u  medijima, uradili smo seriju intervjua sa kandidatkinjama koje su se kandidovale za odbornička mjesta, a ako želite da se gorespomenuto stanje promijeni, upoznajte ih i pročitajte šta imaju da vam kažu.

Razgovarali smo sa Dianom Radić, kandidatom za odbornika u Skupštini grada Banjaluka – DNS.

O Diani Radić:

Diplomirani ekonomista, a neposredno po završetku studija radila je u Zepter Komerc Banci ad Banjaluka u marketing odjeljenju, zatim u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske na poslovima finansija i kontrole  te u Novoj Banci ad Banjaluka na poslovima rizika i interne kontrole Corporate sektora. Trenutno je izvršna direktorica u Kompaniji Dnevne nezavisne novine doo Banjaluka.

O ulasku u svijet politike:

Kao pojedinac niko ne može uraditi mnogo da se stvari mjenjaju na bolje. Pridružila sam se aktivisticama Demokratskog narodnog saveza, prvo kroz humanitarni projekat „Stop nasilju nad ženama” a kasnije i u mnogim drugim humanim aktivnostima. Upoznala sam divne i odgovorne žene spremne da se ozbiljno uhvate u koštac sa problemima i da ih rješavaju. Te žene su me i predložile da budem jedna od kandidatkinja na listi za odbornike Skupštine grada ispred DNS-a.

Činje­ni­ce da nam zdrav­stvo ni­ka­da ni­je bi­lo na nižim gra­na­ma, da dje­cu li­ječimo SMS po­ru­ka­ma, da ško­le ne­ma­ju osno­vne uslo­ve za rad i bo­ravak dje­ce, da vi­še od 60% dje­ce ne­ma pris­tup vrtićima, da je za­mro sport, da za­mi­re kul­tu­ra tjeraju me da se ozbiljno bavim politikom. O pro­ble­mu asfal­ta, vo­de, ka­na­li­za­ci­je i s­tru­je u 21. vi­je­ku da i ne go­vo­rim. Do­sa­di­lo mi je da čitam ka­ko smo na dnu ljes­tvi­ce po svim evrop­skim is­traživa­nji­ma kva­li­te­ta.

Ako postanete odbornica borićete se za…?

Boriću se za bolje funkcionisanje svih gradskih institucija, javnih preduzeća i ustanova u nadležnosti Grada na način da djelatnost za koju su osnovane obavljaju efikasno i ekonomično.  Boriću se za transparentnost u radu svih onih koje je narod birao. Čelni ljudi u čijoj nadležnosti su ove institucije moraju snositi punu odgovornost za svoje  poslovanje.  Zajedno sa timom odbornika Demokratskog narodnog saveza  ću se boriti  za jačanje građanskog aktivizma i jačanje mjesnih zajednica, za sprovođenje politike Vrtić za svako dijete, smanjenje birokratije i povećanje investicija.

Zašto bi ljudi trebali glasati za vas?

U politiku sam  ušla kao ostvarena žena kako na poslovnom tako i na privatnom, ličnom polju. Sve što sam postigla u životu je rezultat mog sopstvenog rada i zalaganja, a ne posljedica partijskih uticaja. Oslobođena svih uticaja mogu da biram sa kim ću se zalagati za ljude. DNS je narodna stranka u čijem fokusu je  čovjek i u tom okruženju, sa timom odgovornih i sposobnih ljudi mogu stvoriti uslove za dostojan život svojih sugrađana.

Šta je, po Vama, trenutno najpotrebnije građanima Banjaluke, RS i BiH?

Građanima Banjaluke , Republike Srpske  i Bosne i Hercegovine su prije svega potrebni odgovorni, savjesni  i sposobni ljudi na čelu, ljudi okrenuti budućnosti. Narod  želi da radi i da pristojno živi od svog rada,  žele da može obrazovati svoju djecu  i želi kvalitetno zdravstvo. Treba nam očuvanje prirodnih resursa, šuma, rijeka, rudnika… Ova zemlja ne pripada jednoj generaciji i nemamo pravo da je uništavamo zbog trenutnih ličnih interesa i loših politika. Treba nam zdravog razuma!

Kakvi su komentari Vaše porodice i prijatelja na kandidaturu?

Imam potpunu podršku prijatelja i porodice u svemu što radim. Imam i veliku odgovornost prema njima jer ovo što radim je ogledalo moje ličnosti i karaktera. Želim da svi oni budu ponosni na rezultate mog rada i zalaganja u borbi za ljude.

Smatrate li da je ženama teže da se bave politikom i da u njoj uspiju, i ako da zašto?

Ne bih podjele u politici pravila na žene i muškarce. Prije bih podjelu pravila prema odgovornost i neodgovornost,  poštenje i nepoštenje. Poštenim i odgovornim ljudima je najteže baviti se politikom, potrebno nam je mnogo više vremena da postignemo uspjeh.

Kako balansirate privatnu sferu i obaveze sa aktivnim učešćem u političkim i društvenim procesima?

Kada radim maksimalno se posvetim poslu, kada sam sa porodicom maksimalno se posvetim njima.

Da li govorite strane jezike?

Govorim engleski jezik, pomalo njemači. Slobodno vrijeme, koga na žalost imam sve manje, koristim za učenje njemačkog jezika.

Šta bi još ljude iznenadilo da saznaju o vama?

Teško da bi ljude moglo iznenaditi bilo šta u vezi samnom. Možda bi bilo interesantno reći da sam se nekada davno bavila glumom, igrala u dječijem pozorištu. Ljubav prema pozorištu je ostala i do danas.

 

Prethodni intervju sa Mirnom Savić-Banjac (NDP) možete pročitati OVDJE.