Zelene fasade u Beču spuštaju temperaturu u vrelom gradskom području

Ozelenjavanje zgrada jedan je od načina na koji se arhitekti bore protiv visokih temperatura u urbanim područjima, a zelenilo kao sastavni dio fasadnih sistema u gradnji danas se podrazumijeva.

Grad Beč je razvio možda i najozbiljniju strategiju koja obuhvata čak 90 različitih načina planiranja i izgradnje stambenim zgrada uz pomoć kojih je temperaturu u ljetnim mjesecima moguće smanjiti za pet do šest stepeni.

Jedan zeleni zid površine 850 m2 u vrelom ljetnom danu rashlađuje kao 75 klima uređaja sa kapacitetom od 3000 W i osam sati rada, piše Eurocomm.

Bečki su stručnjaci protiv vrućina u gradskim područjima već godinama bore ozelenjavanjem dvorišta, krovova i fasada. Stambene površine na ovaj načinu nisu izložene direktnom suncu i listovi biljaka prilikom fotosinteze isparavaju vodu.

Upravo nedostatak isparavanja jedan je od glavnih razloga za nastajanje gradskih toplotnih ostrva. U prirodi tlo vodu zadržava duže vrijeme, a ona u atmosferu postupno isparava putem biljaka. Ovaj efekt hladnog isparavanja nedostaje u gradu.

U Beču su zato u posljednjih nekoliko godina pokrenuti mnogi projekti ozelenjavanja postojećih zgrada, a prilikom izgradnje novih arhitekti se trude uključiti što više biljnog pokrova u svoje koncepte hortikulturnog uređenja, ali i na fasade i krove samih zgrada.

(Foto: Eurocomm/Wiener Wasser/Novotny)