Za žene poduzetnice u BiH omogućen kredit od 2 miliona eura

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) danas je otvarila programa finansiranja i savjetovanja za Žene u biznisu na Zapadnom Balkanu kreditom UniCredit Bank Banja Luka i Bosni i Hercegovini u vrijednosti od 2 miliona eura.

“Žene u biznisu” je sveobuhvatan Program dizajniran da promoviše žensko preduzetništvo na Zapadnom Balkanu, pružajući malim i srednjim preduzećima koje vode žene, pristup finansiranju i know-how-u.

U okviru novog programa EBRD je stavio na raspolaganje 20 miliona eura za daljnje plasiranje kredita malim i srednjim preduzećima na Zapadnom Balkanu, koje vode žene.

Ian Brown, šef EBRD kancelarije u Bosni i Hercegovini navodi da je cilj ovog programa da se promovišu žene u biznisu i da im se pruži pomoć u pristupu finansijama, znanjima i vještinama, kao i da se otključa skriveni potencijal koji leži u preduzetništvu među ženama.

“Ovaj zajam o kojem danas govorimo od dva miliona eura jeste relativno mali iznos ali ovo je pilot program i nadamo se da ćemo ga proširiti u budućnosti na osnovu lekcija koje ćemo do tada naučiti. Mi smatramo da postoji ogroman potencijal u BiH za biznise kojeg vode žene. Ovaj program kojeg danas plasiramo s Uni Credit bankom  u Banjaluci jeste ustvari nastavak sličnog programa koji smo pokrenuli u Turskoj gdje je program bio toliko uspješan tako da je taj iznos dostupan bankama u Turskoj sada dostigao 300 miliona” kazao je Brown.

Dalibor Ćubela, direktor UniCredit Bank Banjaluka navodi da je ova banka prepoznala  važnost i ulogu ženskog preduzetništva.

“U okviru projekta, naša banka ne samo da nudi finansijsku podršku, već i usluge poslovnog savjetovanja, kao i pristup sufinansiranju konslutantskih usluga u saradnji sa EBRD-ovim timom za podršku malim i srednjim preduzećima” naglašava Ćubela.

U okviru programa, pored finansiranja, na raspolaganju je i mehanizam za smanjenje rizika u obliku pokrića potencijalnih gubitaka i tehničke podrške PFI-evima, kako bi im se omogućilo da pružaju kvalitetnije usluge ženama poduzetnicama. Pokriće gubitaka snosiće će posebni fond dioničara EBRD-a, dok usluge tehničke podrške i savjetovanja zajednički finansiraju vlade Luksemburga i Švedske.

unikredit banka01

unikredit banka06