ZA DJECU I MLADE 17 500 EVRA: UniCredit Banka Banja Luka objavila javni poziv „Podrška djetinjstvu”

Sa ciljem podrške projektima posvećenim pružanju pomoći djeci i mladima do 18 godina, UniCredit Fondacija i UniCredit Banka Banja Luka objavili su javni poziv pod nazivom „Podrška djetinjstvu”.

UniCredit Fondacija sa sjedištem u Milanu (Italija) u ove svrhe izdvojila je iznos od pola miliona evra, sa namjenom pomoći organizacijama koje djeluju u zemljama u kojima UniCredit Grupa ima banke članice. Tako je javni poziv otvoren u 13 zemalja u kojima posluje UniCredit Grupa, a putem prijava pristiglih preko UniCredit Bank Banja Luka biće dodjeljeno 17.500 EUR.

Ovaj “poziv” je samo jedna od inicijativa koje se sprovode sa ciljem da se podrže projekti koji imaju širi društveni značaj u zemljama u kojima UniCredit posluje. Na ovaj način se dodatno potvrđuje strateški pristup UniCredit-a “Jedna banka, jedan UniCredit” i osnovna poruka kampanje kada su društveno odgovorne aktivnosti u pitanju “Da bismo poslovali dobro, moramo da činimo dobro”.

Uslovi koje je neophodno da neprofitne organizacije ispunjavaju kako bi mogle aplicirati za sredstva jesu sljedeći: da je neprofitna organizacija osnovana prije 31.12.2017. godine; da je projekat  sa kojim se aplicira usmjeren na podršku djece i adolescenata do navršene 18. godine; da je organizacija usmjerena na korisnike iz entiteta gdje se nalazi sjedište Banke.

Dokumentacija koju neprofitna organizacija treba da dostavi zajedno sa opisom projekta jeste; statut neprofitne organizacije; kopija finansijskog izvještaja za 2018; izjava/potvrda potpisana od strane zakonskog zastupnika organizacije.

Sve zainteresovane  organizacije koje ispunjavaju gore navedene uslove mogu da podnesu samo jedan projekat za dodjelu bespovratnih sredstava. Na osnovu pristiglih prijava, Unicredit Fondacija i stručni odbor će odabrati najviše tri neprofitne organizacije po Banci, preko koje su prijave stigle.

Svi koji su zaniteresovani za prijevu projekata formular mogu preuzeti sa internet stranice banke: https://www.unicreditbank-bl.ba/sr/o-nama/odrzivo-poslovanje/podrska_djetinjstvu.html

Sva pitanja u vezi sa procedurom prijavljivanja na javni poziv, zainteresovane neprofitne organizacije mogu postaviti putem elektronske pošte na [email protected]

Poziv ostaje otvoren deset dana, najkasnije do 24. februara 2020. godine, a odabrani projekti biće poznati sredinom aprila 2020.