UniCredit Bank Banjaluka provodi mjere olakšica za privredu i stanovništvo

UniCredit Bank Banja Luka provodi sveobuhvatne mjere olakšica za privredu i stanovništvo pogođene posljedicama COVID–19.

UniCredit Banka Banja Luka pružiće potpunu podršku klijentima fizičkim i pravnim licima za koje po prijemu i analizi zahtjeva bude identifikovno da su pogođeni okolnostima povezanim s pandemijom bolesti COVID-19, a s ciljem olakšanja i pomoći u prevazilaženju perioda finansijske nestabilnosti.

“Kao banka sa jakim lokalnim korijenima ali i internacionalnim iskustvom, zajedno sa svojim klijentima i lokalnim regulatorima provodimo mjere pomoći privredi i stanovništvu kako bismo zajedno lakše prebrodili nastale poteškoće. Procijenićemo svaki pojedinačni zahtjev svakog našeg klijenta i uraditi jedinu pravu stvar u ovakvim okolnostima a to je pomoći im da nastave da rade i privređuju čak i u ovakvom izazovnom okruženju”, rekao je Predsjednik Uprave UniCredit Bank Banja Luka, Gordan Pehar.

Mjere olakšica za klijente fizička lica namijenjene su onim klijentima koji koriste kreditne proizvode u banci, poput kredita, kreditnih kartica, prekoračena po tekućem računu a čija je kreditna sposobnost sada narušena negativnim efektima krize izazvane pandemijom virusnog oboljenja COVID-19.

Svim klijentima čiji su prihodi prestali, smanjeni ili su im smanjeni prihodi u okviru domaćinstva, omogućene su mjere olakšica, prilagođene trenutnoj finansijskoj mogućnosti klijenta.

Za ove klijente omogućen je moratorijum, odnosno odgoda otplate kompletne kreditne obaveze za određeni period. U periodu trajanja moratorijuma klijent ne plaća ni kamatu ni glavnicu. Kamata se u periodu trajanja moratorijuma obračunava, ali se naplaćuje tek po isteku moratorijuma.

Mjere olakšica za klijente pravna lica namijenjene su svim pravnim licima koja koriste kreditno-garancijske proizvode banke, a na čiju kreditnu sposobnost su negativno uticali efekti krize izazvane pandemijom virusnog oboljenja COVID-19. To podrazumijeva da su uslijed navedenih posljedica prihodi klijenta pravnog lica smanjeni i da nije moguća dalja uredna otplata obaveza koje klijent ima prema Banci.

Za klijente pravna lica utvrđen je set mjera olakšica, a za koju će se opciju klijent odlučiti zavisiće od vrste zaduženja klijenta, kao i trenutnih platežnih mogućnosti, ali i savjeta nadležnog vođe poslovnog odnosa.

U setu mjera klijentima je omogućen:

  • Privremeni moratorijum na otplatu kredita, maksimalno 3 mjeseca, uz mogućnost produženja u periodu trajanja vanredne situacije/stanja i produženje roka otplate kredita na isti period.
  • Moratorijum, odnosno odgoda u otplati kreditnih obaveza za kredite koji se otplaćuju periodično.
  • Grejs period za otplatu glavnice u slučaju kredita koji se otplaćuju periodično, tj. u ratama/anuitetima.
  • Produženje krajnjeg roka za otplatu kredita koji se otplaćuju periodično, tj. u ratama/anuitetima.
  • Produženje roka dospijeća kredita sa jednokratnim dospijećem, uključujući i revolving kredite i prekoračenja po transakcionim računima.
  • Odobravanje dodatnog iznosa izloženosti za potrebe prevazilaženja trenutnih poteškoća sa likvidnošću, kao i druge mjere sa ciljem olakšanja izmirivanja kreditnih obaveza i održavanja poslovanja klijenta, a koje podrazumjevaju produženje roka važenja garancija/akreditiva, itd.

Sve detaljnje upute i dodatne informacije u vezi sa mjerama olakšica za klijente, kao i online obrazci zahtjeva za fizička i pravna lica mogu se pronaći na web stranici UniCredit Bank Banja Luka www.unicreditbank-bl.ba.

U konačnici, ono što iz UniCredit-a naglašavaju od samog početka ove krize izazvane uticajem širenja COVID- 19, jeste da su zdravlje i dobrobit zaposlenih i klijenata bili i ostaju glavni prioritet banke. UniCredit Bank Banja Luka će nastaviti pažljivo da prati situaciju, djeluje u najboljem interesu svih strana i radi pravu stvar, poruka je menadžmenta banke.