Tradicija dobre saradnje – m:tel i ETF Banjaluka

Na globalnom nivou, telekomunikacione kompanije nastoje da podrškom obrazovnim ustanovama koje školuju budući kadar od interesa za nauku, ali i za oblast kojim se one bave, pomognu razvoj novih tehnologija i znanja, kao i obuku kvalitetnih budućih stručnjaka aktuelnih profila iz oblasti elektrotehnike i informacionih tehnologija.

Istorija dobre saradnje Elektrotehničkog fakulteta u Banjaluci i kompanije m:tel, seže daleko u prošlost.  Ova telekomunikaciona kompanija je toj obrazovnoj ustanovi bila konstantna podrška i oslonac, gradivši tako dvosmjeran odnos u interesu otkrivanja i podsticaja novih potencijala u edukativnom i naučnom, ali i kadrovskom smislu.  Iz tog razloga, ETF Banjaluka i m:tel su u oktobru mjesecu ove godine potpisale i dokument o saradnji, koja podrazumijeva dugoročnu poslovno-tehničku saradnju na poslovima istraživanja i primjene novih znanja u oblasti telekomunikacija, informacionih tehnologija, kao i drugih područja od interesa za obje strane.

Ovim dokumentom ozvaničena je saradnja koja je nizom uspješnih zajedničkih projekata već  mnogo puta potvrđena i realizovana, a odnosi se na praćenje i analizu novih dostignuća i rješenja, konsultantskih usluga, ekspertizu postojećih rješenja, primjenu novih tehnologija, kao i istraživanje i razvoj novih proizvoda i usluga. Svakako, u fokusu ove saradnje je upravo razvoj edukativnih potencijala i njihovo korišćenje u cilju obrazovanja i usavršavanja budućih i postojećih stručnjaka, čemu bi kompanija koja je tehnološki lider na polju telekomunikacija u BiH, dala svoj puni doprinos.

Sa druge strane, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Banjaluci je vodeća visokoškolska institucija u u Republici Srpskoj i među vodećim u Bosni i Hercegovini u obrazovanju i stručnom usavršavanju inženjera  u oblasti telekomunikacija i informaciono-komunikacionih tehnologija. Upravo inženjeri koji završe ovaj fakultet su vrlo značajan kadar i nosioci tehnološkog razvoja u kompaniji m:tel.

Godinama unazad, m:tel aktivno učestvuje u životu i radu ETF-a Banjaluka na mnogo načina. Jedan od njih je obezbjeđivanje opreme u vidu računara i drugih tehničkih uređaja neophodnih za kvalitetan rad ove ustanove, ali i dodjelom godišnjih nagrada za najbolje studente, kao i stipendiranjem studenata ovog fakulteta.

Ove godine će biti otvoren osmi po redu konkurs za m:stipendiste, a studenti banjalučkog ETF-a, imaće priliku da pored mjesečnog iznosa stipendije, borave na praksi u kompaniji, imaju mentora, stručnjaka iz oblasti od interesa za njih, što predstavlja važan korak na putu njihove profesionalne budućnosti.

Takođe, studenti ovog fakulteta će imati priliku da od novembra mjeseca ove godine prisustvuju predavanjima koje će za njih održavati m:tel-ovi inženjeri, a teme će se odnositi upravo na praktičnu primjenu savremenih tehnologija, servisa i sistema u ovoj kompaniji.

Prirodna veza fakulteta koji se bave naučnom oblašću koje se mogu povezati sa telekomunikacijama i informaciono – komunikacionim tehnologijama, dobra je osnova za dugoročnu saradnju sa kompanijama poput m:tel-a, a uložena sredstva i znanje imaju za cilj razvoj novih potencijala za školovanje i istraživački rad budućih stručnjaka u ovim oblastima.