Prosječna cijena stana u RS-u 1.251 KM po metru kvadratnom

Prema podacima iz kupoprodajnih ugovora i upitnika, a koji su bili predmet upisa prava vlasništva u područnim jedinicama i područnim kancelarijama Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, prosječna cijena stana u Republici Srpskoj u prvoj polovini ove godine iznosila je 1.251 KM po metru kvadratnom.

Analizirajući podatke koji su javno dostupni u Registru cijena nepokretnosti, prosječna cijena kuća u Republici Srpskoj je 45.223 KM, a prosječna cijena poljoprivrednog zemljišta u 3,88 KM po metru kvadratnom.

“U Registru cijena nepokretnosti koji vodi Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove u prvoj polovini 2018. godine na teritoriji cijele Srpske ukupno je evidentirano 3.346  kupoprodajnih ugovora koji su sklopljeni u 2018. godini, a koji su bili predmet upisa prava vlasništva, ukupno je prometovano 6.168  nepokretnosti u ukupnoj vrijednosti od 151.497.209 KM”, navedeno je u saopštenju RUGIP-a.

Od ukupnog broja nepokretnosti koje su unijete u Registar cijena nepokretnosti, a koje se nalaze u okviru kupoprodajnih ugovora koji su sklopljeni u periodu 1.1.2018 – 30.6.2018. godine najviše se prometovalo poljoprivrednim zemljištem, zatim stanovima, kućama, šumom, te građevinskim zemljištem.

“Posmatrajući ukupne cijene nepokretnosti u kupoprodajnim ugovorima koji su sklopljeni  tokom ove godine najviše novca za nepokretnosti potrošeno je u Banjaluci, Trebinju, Bijeljini i Istočnom Novom Sarajevu”, navode iz RUGIP-a.

Od 1.1.2017. godine do 30.6.2018. god. u Registru cijena nepokretnosti Republike Srpskeregistrovano je ukupnpo 14.302  kupoprodajnih ugovora u kojima je prometovano ukupno 24.202 nepokretnost čija je ukupna ostvarena cijena 748.173.611 KM.

Navedeno je i da se posmatrajući sumu cijena nepokretnosti tokom prošle i u provoj polovini ove godine najviše ponovo prometovano u Banjaluci, Trebinju, Bijeljini i Istočnom Novom Sarajevu.

Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove od početka 2017. godine na teritoriji cijele Republike Srpske evidentira sve kupoporodajne ugovore na osnovu kojih se vrši promet i knjiženje nepokretnosti.

“Lični podaci iz kupoprodajnih ugovora su zaštićeni u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka, dok su podaci koji se odnose na cijenu, površinu, približnu lokaciju i vrstu nepokretnosti  javno dostupni na zvaničnoj internet stranici Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove.