ZAKLJUČCI SET-a: Razvoj tržišta električne energije i investicije

Razvoj tržišta električne energije, započinjanje investicione aktivnosti na iskorištavanju hidropotencijala rijeke Drine, kao i pokretanje investicionih aktivnosti u prenosnoj mreži nalaze se među zaključcima trodnevnog Samita energetike u Trebinju.

Generalni direktor “Elektroprivrede Republike Srpske” /ERS/ Luka Petrović rekao je da je ovogodišnji Samit najuspješniji do sada, da se etablirao kao najvažniji događaj u ovoj oblasti na Balkanu, te da je za ERS najvažnije pokrenuti mogućnost instalacija prozjumera da građani mogu da prave solarne elektrane na krovovima kuća.

Petrović je dodao da je zaključak da se udruživanjem prozjumera u šire društvene zajednice kao energetske može obezbijediti dodatna fleksibilnost elektro-energetskog sistema učešćem elektrana instaliranih na krovove kuća u virtuelnim elektranama.

On je ukazao da je na Samitu doneseno 12 zaključaka, a jedan od njih je razvoj tržišta električne energije koje se posmatra kao projekat od najvišeg značaja za region, jer donosi niže cijene za krajnje kupce i u tom smislu neophodno je organizovano tržište električne energije.

Zaključci su i da je od vitalnog značaja započeti investicione aktivnosti na iskorištavanju hidropotencijala srednje i donje Drine, kao i da je potrebno što hitnije pokrenuti investicione aktivnosti u prenosnoj mreži radi bolje integracije i prihvata obnovljivih izvora električne energije koji treba da se grade u zapadnom Balkanu.

“Četvrti zaključak je da se uključe krajnji korisnici skladišta i proizvođači obnovljivih izvora električne energije na tržište električne energije kroz agregaciju”, rekao je Petrović novinarima.

On je dodao da su dugoročni ugovori o otkupu električne energije neophodni za integraciju obnovljivih izvora, jer je samo kroz ove ugovore moguće obezbijediti bankabilnost projekta.

Petrović je naveo da korporativni ugovori koji prave vezu između proizvođača i potrošača, predstavljaju koncept koji će proizvođaču obezbijediti finansiranje projekta, a kupcu fiksirati cijenu snabdijevanja.

Prema njegovim riječima, sljedeći zaključak je da treba uspostaviti organizovano tržište i market kapling koji su od značaja za sklapanje dugoročnih ugovora.

Petrović je dodao da je potrebno izvršiti razvoj infrastrukture za korištenje prirodnog gasa, te da je neupitna opravdanost izgradnje gasovoda s ciljem iznalaženja finalnih potrošača energije dobijene iz prirodnog gasa, električne i toplotne energije.

“Potrebno je u tranzitnom periodu povećati nivo ulaganja u održavanje sistema postojećih proizvodnih kapaciteta, prije svega termoenergetskih objekata, a sve s ciljem da proizvodnja električne energije ne bi bila opterećena taksama za emisiju ugljen-dioksida”, rekao je Petrović.

On je dodao da je neophodan jedinstven pristup zemalja zapadnog Balkana kako bi se što laganije prenio teret ove takse na elektroprivredna preduzeća.

Petrović je rekao i da se kasni u izmjenama zakona koji se odnosi na indirektno oporezivanje koji će omogućiti građaninu da vrši netiranje električne energije, a to znači da će se energija koju proizvede odbiti od energije koju potroši, pa će u tom smislu dolaziti manji računi.

Direktor Samita energetike Aleksandar Branković rekao je novinarima da je ovaj Samit najbolji do sada, da je okupio rekordnih 913 učesnika, održano je sedam panela, tri razgovara jedan na jedan, učestvovalo je više od 50 panelista, deset moderatora, a podršku su dale gotovo sve elektroprivrede iz regiona.

Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić rekao je novinarima da su na Samitu energetike bili učesnici prepoznatljivi u regionu, Evropi i svijetu, te zahvalio predsjedniku Republike Srpske, premijeru, direktoru ERS-a koji su odlučili da se izgradi novi kongresni centar u Trebinju za koji smatra da će biti veoma značajan, prenose mediji.

Zaključci Samita će biti upućeni donosiocima odluka i menadžerima javnih i privatnih kompanija na Balkanu i šire s ciljem brže implementacije zakonskih regulativa i inicijativa koje će omogućiti brže uvezivanje zemalja zapadnog Balkana o pitanju energetike.