Projekat Energetske efikasnosti – Rekonstrukcijom objekata do smanjenja troškova

Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, Srebrenka Golić, potisala je Memorandum o rezumijevanju sa predstavnicima 11 opština i direktora javnih ustanova u kojima će biti realizovan projekat Energetske efikasnosti za objekte iz oblasti zdravstva i obrazovanja. Projektom će biti obuhvaćemo ukupno 35 javnih zgrada – škola i bolnica, a za prvi krug odabrano je 11 objekata.

Rekonstrukcijom će biti poboljšana energetska efikasnost zgrada i smanjena izdavajanja za meterijalne troškove, naglasila je ministarka Golić.

„Procjenjuje se da će energetske uštede biti i do 50 odsto, što bi doprinijelo manjim izdvajanjima za grijanje, klimu i ostalo. Biće promijenjen energent za grijanje, umjesto fosilnih biće korišteni obnovljivi izvori energije, zatim prozori, vrata i fasade sa određenim sertifikatima koji su po kriterijumima Svjetske banke”, rekla je Golićeva nakon potpisivanja Memoranduma.

Golićeva je napomenula da su projektom obuhvaćeni stariji objekti, oni koji su već izgrađeni, jer je novim odredbama Zakona o uređenju prostora i građenju propisano da novi objekti imaju energetski sertifikat, odnosno da su energetski opremljeni.

Bolnica u Foči jedan je od prvih objekata koji će biti rekonstruisani u sklopu projekta. Direktor Bolnice, Veljko Marić, rekao je da je će u centralnom dijelu ove zdravstvene ustranove biti riješen problem grijanja, jer su još jedina takva ustanova koja se grije na ugalj.

Direktorica Osnovne škole “Aleksa Šantić” Banjaluka, Tatjana Radoja, rekla je da škola stara 61 godinu, koliko i njena stolarija koja nikada nije mijenjana.

“Ušteda energije će ovim projektom sigurno biti značajna, a važna je i ušteda sredstava”, kaže Radoja.

Načelnik opštine Zvornik, Zoran Stevanović, rekao je da će projekat biti realizovan na bolnici u ovoj lokalnoj zajednici, iako je prije nekoliko godina zamijenjena kotlovnica i grijanje sa mazuta prebačeno na prirodni gas.

Zamjenik gradonačelnika Prijedora, Milenko Đaković, naveo je da energetska efikasnost ima kvalitet kada je riječ o dobijanju toplijih prostorija, a s druge strane u uštedi energenta. On je zahvalio u ime pacijenata i zaposlenih Psihijatrijske bolnice u Prijedoru za odabir da budu dio projekta.

Memorandum su potpisali i ministar zdravlja i socijalne zaštite Dragan Bogdanić i ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Dane Malešević.

Projekat se finansira iz povoljnih kreditnih sredstava Svjetske banke u iznosu od 32 miliona dolara, od čega je oko 12 miliona dolara namijenjeno Republici Srpskoj, a koje će vraćati Vlada Srpske. Rok otplate kredita je 25 godina, sa grejs periodom od 5 godina i kamatnom stopom od 1.25 do 1.40.