Golić: Uskoro obuka lica za energetski pregled zgrada

Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenka Golić rekla je Srni da 1. januara 2016. godine na snagu stupaju tri pravilnika donesena na osnovu Zakona o uređenju prostora i građenju, a kojima se preciznije reguliše energetska efikasnost u zgradarstvu.

Riječ je o Pravilniku o vršenju energetskog pregleda zgrada i izdavanju energetskog sertifikata, Pravilniku o metodologiji za izračunavanje energetskih karakteristika zgrada i Pravilniku o minimalnim zahtjevima za energetske karakteristike zgrada.

“To, praktično, znači da nakon tog datuma svaka nova zgrada čija je bruto građevinska površina veća od 200 metara kvadratnih, osim zgrada koje su izuzete odredbama navedenog zakona, mora imati energetski sertifikat kojim će se dokazivati da ispunjava propisane minimalne uslove i da ima energetsku klasu za tu vrstu i namjenu zgrade, i bez kojeg se ne može izdati upotrebna dozvola”, rekla je Golićeva.

Ona je istakla da je Upravni odbor Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost donio Program obuke i stručnog usavršavanja za lica koja vrše energetski pregled zgrada i da se očekuje da prva grupa polaznika uskoro počne sa obukom.

Nakon toga, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju moći će da izdaje licence za vršenje energetskih pregleda zgrada, čime će ovaj proces u potpunosti biti uređen i organizovan.

Golićeva je navela da Ministarstvo predano radi na obezbjeđivanju i izradi odgovarajućeg softvera za izračunavanje energetskih karakteristika zgrada koji bi bio dostupan svim učesnicima u vršenju energetskih pregleda zgrada, što će u znatnoj mjeri olakšati posao i obezbijediti veći stepen pouzdanosti i kvalitet ovih usluga.

“S obzirom na to da je energetska efikasnost u zgradarstvu prvi put obuhvaćena i obrađena propisima Republike Srpske, koje smo usaglasili sa Direktivom EU o energetskim karakterisikama zgrada, ovi pravilnici su doneseni uz puno učešće javnosti i stručnih institucija”, napomenula je Golićeva.

Prema njenim riječima, krajnji cilj je da se obezbijede velike uštede u potrošnji energije u zgradama smanjenjem ukupne potrebe za energijom, a istovremeno se povećava ostvareni stepen komfora i standarda korisnika zgrada.

“Podizanjem nivoa energetske efikasnosti i primjenom ovih standarda, utiče se i na zadovoljavanje potreba današnjih generacija za energijom, a da se pri tom ne ugrožava opstanak budućih generacija”, rekla je resorni ministar.

Golićeva je poručila da je cilj da se forsira i stimuliše povećano korišćenje energije iz obnovljivih izvora kako bi se smanjila ukupna emisija štetnih gasova koji izazivaju efekat staklene bašte i očuvala ekološka ravnoteža.