Plutajuća biciklistička staza od milijardu dolara

Veoma ambiciozan projekat, vrijedan milijardu dolara, predlaže izgradnju plutajuće samoodržive biciklističke staze na rijeci Temzi u Londonu, Velika Britanija. U namjeri da sakupe sredstva za realizaciju ovog projekta, autori su pokrenuli „crowdfunding“ kampanju preko međunarodne platforme za fandrejzing – „Indiegogo“.

Ukoliko se realizuje, projekat „Thames Deckway“, kako su ga nazvali, omogućiće biciklistima bezbjednu stazu van ostalog saobraćaja, a kroz centralni dio Londona, po cijeni od 1.50 funti. Smještena blizu obale, kako bi izbjegla ostali riječni saobraćaj, staza bi se sastojala od četiri trake, više ulaznih i izlaznih tačaka, kao i drugih sadržaja uključujući kioske za prodaju osvježenja i prostora za odmor.

Biciklistička staza bi plutala na nizu povezanih pontona koji bi bili usidreni. Mjesta na kojima bi se nalazili ulazi i izlazi bi bili zakačeni i obezbjeđeni, kako bi se omogućila nesmetana promjena plime i oseke, a četiri trake bi imale neklizajuću, samosušeću površinu i branike na ivicama kako bi se spriječilo padanje biciklista u rijeku.

U planu je da staza bude otvorena 24 sata, 7 dana u nedjelji, ali bi njena upotreba bila podijeljena između biciklista i pješaka, u zavisnosti od potrebe. Tako bi, na primjer, tokom saobraćajnog špica na stazi bio dozvoljen prolaz samo biciklistima, dok bi van saobraćajnog špica njome mogao da se prošeta i određen broj pješaka. Vikendima bi staza služila samo pješacima. Što se tiče potrebe za električnom energijom, ona bi dolazila putem vjetra, mora i solarnih sistema, ali bi u slučaju da se pomenuti sistemi pokažu neadekvatnim, baterije bile iskorištene.

Autori ovog projekta se nadaju da će uspjeti da sakupe 175,000 funti putem platforme „Indiegogo“ kako bi uradili dodatna istraživanja i prerade idejnog plana. Ukoliko se kampanja pokaže uspješnom, tim će svakako morati da sakupi 600 miliona funti, ukoliko budu željeli da realizacija projekta „Thames Deckway“ bude gotova do 2023. godine, tako da im predstoji dug put.

Izvor – Gizmag/ gradjevinarstvo.rs