Osporavanjima nema mjesta: SAP unapređuje poslovanje Elektroprivrede RS

Manje troškova, više ušteda, a samim tim i veći prihodi – sve to je rezultat sveobuhvatnog planiranja i upravljanja resursima i poslovnim procesima kroz SAP integrisani sistem. Svjetski priznati softver kojim se, praktično, uvezuju i najsitniji djelići poslovanja, već je „sastavni dio“ i nekih naših kompanija koje, zahvaljujući njemu, ostvaruju bolje prihode.

Takva vrsta uvezivanja i praćenja poslovnih procesa ključna je za velike sisteme, objašnjava Sandra Jovanović, rukovodilac sektora za razvoj SAP rješenja u kompaniji Prointer ITSS. Kod nas ulaganje u napredne tehnologije konstantno prate osporavanja u dijelu javnosti, a da se, često i svjesno, ne ističe konkretna korist, uštede i poboljšanje poslovanja. Šta znači ovaj softver najbolje se pokazalo u Poreskoj upravi Republike Srpske koja je, zahvaljujući SAP-u, praktično uvela kompletno onlajn poslovanje i podnošenje prijava bez čekanja u redovima, a ujedno i ostvarila znatno veće prihode.

Istim putem idu i u Elektroprivredi Republike Srpske. Sa uvođenjem dijelova SAP sistema počeli su još 2013. godine, a sada nastavljaju sa implementacijom i nadogradnjom softvera što, praktično, znači da će i ono što uopšte nije bilo u sistemu, sada biti „uvučeno“ i integrisano.

„Sada radimo na projektu implementacije ljudskih resursa i obračuna plata. Najjednostavnije rečeno – dosad smo imali različita knjiženja i obračune plata po različitim dijelovima Elektroprivrede i zavisnim preduzećima. To je otežavalo poslovanje, jer su procesi bili različito postavljeni i kad se radila konsolidacija na nivou matičnog preduzeća, imali ste raznorodne informacije o praktično istoj stvari. Dosta preduzeća nisu čak imala nikakav softver, već su se evidencije vodile u papirnim formama i eksel tabelama. Reinženjering je morao biti napravljen, jer sada radimo konsolidaciju tih poslovnih procesa koja će rezultirati jedinstvenim podacima i boljom kontrolom“, kaže Jovanovićeva.

Napominje da kompanija Prointer koja posluje u sastavu Infinity International group, jedina u Bosni i Hecegovini ima prestižni status Gold SAP partnera, dobijen na osnovu uspješno implementiranih projekata, sertifacije stručnjaka i, generalno, zadovoljstva klijenata. U praksi, to znači bolju i direktniju podršku od SAP-a i prioritet u rješavanju bilo kakvih problema kod klijenata. Upravo zbog podrške, ali i razmjene iskustava i povezivanja, Prointer ove godine organizuje i „SAP Partner Day“. Na ovoj konferenciji u Banjaluci narednog utorka, okupiće se kompanije koje su, zahvaljujući SAP-u, značajno poboljšale svoje poslovanje.

„Cilj je da naši klijenti kod kojih smo impementirali softver ili ga održavamo, prezentuju sve ono što im je pomoglo u reinženjeringu poslovnih procesa, gdje vide priliku za nadogradnju i nove module, a gdje su uočili evetualne nedostatke. Ove godine će to biti Elektroprenos BiH, Elektroprivreda RS i Poreska uprava“, ističe Jovanovićeva.

Uprkos povremenom nerazumijevanju u javnosti o značaju koji ima ulaganje u digitalizaciju, namjera svih naših projekata bila je da kompanijama omogućimo standardizaciju poslovnih procesa i digitalnu transformaciju, napominje Gordana Kovačević, direktorica Prointera. Objašnjava da to u praksi znači poboljšanje radnog učinka, povećanje nivoa produktivnosti i efikasnosti rada kroz sveobuhvatno planiranje i upravljanje resursima, a sve ono što je Prointer na tom polju postigao, rezultiralo je i „zlatnom akreditacijom.“ Njome je prestižni SAP West Balkans baš tu kompaniju prepoznao kao vodećeg partnera u digitalnoj transformaciji u BiH.

„Na taj način je Prointer prepoznat kao snažan i dinamičan partner kompanije SAP, a taj status mu formalno donosi pregršt novih mogućnosti u pogledu daljeg proširenja ekspertize, saradnje sa SAP ekspertskim timovima i ulaska u sve segmente poslovanja. Svih ovih godina bili smo hrabri i otvoreni i nijednog trenutka nismo sumnjali u kvalitet i vrijednost koju donosimo našim klijentima“, kaže Kovačevićeva.

O kvalitetu svjedoči i činjenica da se radi o softverima koje koriste i „najveći“, napominje Kovačević, što znači da je u poslovna rješenja koja su sada dio i naših kompanija ugrađena najbolja praksa kao svjetski standard.

(PR)