„Mlijekoprodukt“ ne otkupljuje mlijeko sa potencijalno zagađenih područja

Nakon učestalih poziva potrošača koji su reagovali na informaciju objavljenu u pojedinim medijima da je na području Glamoča, Kupresa i Duvanjskog polja zabilježena zagađenost tla i da je mlijeko sa tog područja potencijalno zagađeno, „Mlijekoprodukt“ obavještava sve svoje cijenjene potrošače da navedeno područje ne pripada otkupnom području sa kojeg „Mlijekoprodukt“ otkupljuje mlijeko.

„Mlijekoprodukt“ redovno obavlja zdravstvene kontrole i ispitivanja sirovog mlijeka i gotovih proizvoda i garantuje svojim potrošačima da su svi naši proizvodi zdravstveno ispravni, kvalitetni i proizvedeni isključivo od mlijeka sa domaćih farmi u skladu sa najvišim svjetskim standardima.