Magnet mijenja eksere, vijke i bušilice

Magnektik je sistem za kačenje baziran na jedinstvenim magnetskim pločama na koje se mogu kačiti predmeti težine do 100 kilograma.

Magnektik bi mogao biti omiljeni alat za one koji ne vole ili ne smiju u svom prostoru bušiti rupe za kačenje slika, televizora ili drugih stvari i ukrasa. Sistem funkcioniše tako što se stvari zakače na seriju tankih, metalnih panela zalijepljenih za zid i instaliranih na “nevidljiv” način. Rezultat je uredan i pregledan izgled, a metalni paneli su čak i dekorativni i možete ih koristiti sa sigurnošću.

216

magnektik_01