Kompanija Prointer: Nećemo dopustiti da postanemo tema za predizborna politička podmetanja

Kompanija Prointer ITSS Banja Luka odbacuje neargumentovane i uglavnom nepotpisane napade kojima je poslednjih dana izložena u tekstovima objavljenim u pojedinim portalima.

Na taj način se ciljano narušava poslovni ugled uspješnom i društveno odgovornom preduzeću iz Republike Srpske u namjeri da određenim političkim strukturama, očigledno u nedostatku konkretnih programa i kvalitetnih ideja, postane tema za predizborna politička podmetanja. Zbog toga ćemo biti prinuđeni da preduzmemo konkretne korake kako bismo i pravno zaštitili našu kompaniju.

Bez mogućnosti da dobijemo pravo na odgovor, sve češće nekolicina portala paušalno zaključuje koji su razlozi pozitivnog poslovanja kompanije Prointer ITSS i spekulišući osporava transparentno predstavljenu vlasničku strukturu. Pošto ne želimo da budemo bilo čije sredstvo za dobijanje jeftinih poena kod birača, podsjećamo da za našu kompaniju radi 60 visokobrazovanih mladih ljudi, među kojima su i stručnjaci koji programiraju najsavremenija rješenja na polju informacionih tehnologija.

Svi poslovi koje smo radili ugovoreni su doslovnim poštovanjem zakona i propisanih procedura, a omogućili su i da redovno izmirujemo sve obaveze prema državi i našim radnicima. U napadima kojima smo izloženi to ni jednog trenutka nije predstavljeno kao nesporna činjenica već se bez konkretnih dokaza spekuliše zašto uspješna IT kompanija u tržišnoj utakmici dobija poslove iz oblasti za koje i specijalizovana.

Čak se iznose i lažne informacije da je Prointer ITSS izabran za jednog od najpovoljnijih ponuđača za nabavku Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema vrijednog skoro 23 miliona konvertibilnih maraka iako nismo ni dostavili ponudu na adresu Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

Ne osporavajući pravo da javnost bude što bolje upoznata kako se troši javni novac, ovako tendeciozno napisani tekstovi jasno pokazuju da nije cilj da se zaštite javni interesi, već da se pojedini krugovi obračunaju sa kompanijom koja se nekima učinila kao pogodno tlo za politički motivisane napade.

Bez obzira na takve pokušaje, Prointer ITSS će nastaviti da kvalitetom, znanjem i društveno odgovornim ponašanjem nastavi da doprinosi stvaranju što boljeg ambijenta za poslovanje i bolji život u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.