Kod Srebrenice otkriven rimski grad iz prvog vijeka

U Srebrenici, na lokalitetu Skelani, otkriveno je arheološko nalazište iz prvog vijeka. Riječ je o spomeniku nulte kategorije i, prema dosadašnjim nalazima, rimskom gradu koji je nastao na temeljima naseobine prapovijesnog čovjeka, a čiji je kontinuitet nastavljen i u ranom srednjem vijeku.

rimski-grad-kod-srebrenice

Nakon teško premostive Drine završavala je Dalmacija, a počinjala Panonija.

„Ovo pokazuje da su ljudi na ovim području uz blizinu rijeke odabrali mjesto od 500 godina prije nove ere, pa sve do danas, a oduvijek je ova teritorija bila interesantna zato što je bila u blizini granica triju provincija“, kazala je za Al Jazeeru Ivana Grujić, arheologinja.

rimski-grad-srebrenica

Arheolozi tvrde da je riječ o jednom od najvrijednijih rimskih lokaliteta na Balkanu, koji tek treba početi istraživati.

„Planiramo da riješimo imovinsko-pravne odnose, koji su djelomično riješeni, i da proširimo lokalitet u onim pravcima gdje to nalazi pokazuju jer arheolozi naziru jedan novi sloj mozaika“, kazala je Svjetlana Marković, direktorica muzeja Skelani.

Prema artefaktima zavičajnog muzeja Srebrenica, Skelani bi se, nastave li se istraživanja, mogli pokazati značajnijim rimskim nalazištem nego što je to Ilidža. Nastavak radova na iskopavanju planiran je za proljeće.

 

Izvor: Al Jazeera