Jerinić na čelu Udruženja „Proizvođači obnovljive električne energije“

Informisanje javnosti o proizvodnji električne energije iz obnovljivih izvora, te njenom značaju za društvo u cjelini, ciljevi su novoformiranog Udruženja „Proizvođači električne energije iz obnovljivih izvora“ Banjaluka.

Članovi Udruženje su predstavnici preduzeća koja su investirala i pustila u rad male hidroelektrane ili elektrane iz obnovljivih izvora na području Republike Srpske.

„Naš cilj je unapređenje tržišnih uslova u realizaciji projekata u oblasti proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora kao i obezbjeđivanje dobre komunikacije sa institucijama lokalnih i vlasti Republike Srpske, kako bi brže rješavali moguće probleme u realizacije projekata. Članovi udruženja su isključivo preduzeća koja su investirala i završila projekte tako da dobro poznajemo problematiku koja prati ovu oblast„, rekao je za poslovni portal CAPITAL.ba Dragan Jerinić, generalni sekretar Udruženja i direktor „Megaelektrik“ a.d. Banja Luka.

Jerinić je dodao da će udruženje uspostaviti i komunikaciju kako sa institucijama Republike Srpske i lokalnih zajednica koje su zainteresovane za ove projekte tako i sa nevladinim sektorom koji se bavi zaštitom životne sredine.

Udruženje djeluje na prostoru Republike Srpske i već je uspostavilo značajne kontakte sa predstavnicima sličnih udruženja iz regije posebno Slovenije i Austrije. Udruženje se isključivo finasira od članarine, kaže Jerinić.

 Izvor – capital.ba