Infrastruktura je “nervni sistem” za uspostavu rješenja pametnih gradova

U posljednjih nekoliko godina vrlo je čest pojam “smart cities” ili pametni gradovi. Međutim, za većinu ljudi pa i nas same, postavilo se pitanje šta je to pametan grad, koji su kriteriji koje je potrebno zadovoljiti da biste bili pametni?

Na panelu “Smart cities kao katalizator gradova i regija” koji je održan u okviru drugog dana Jahorina ekonomskog foruma učesnici panela Branko Marković, Prointer, Amir Sarić, CISCO, Viliam Milovan iz CGE Engineering Milano, Miroslav Kodžoman, zamjenik načelnika opštine Laktaši i Mirko Ćurić, zamjenik gradonačelnika Trebinja pokušali suodgovoriti na ovo pitanje.

Sam pojam može se najjednostavnije definisati kao vizija urbanog razvoja, koji koristi digitalne i komunikacijske tehnologije i internet resurse, kako bi se što bolje zadovoljile potrebe građana i unaprijedilo djelovanje gradskih usluga.

Prointer je bio sponzor panela, a radi se o kompaniji koja je na vrijeme prepoznala značaj smart cityja i napravila ogroman iskorak ka certificiranju i okupljanju partnera sa iskustvom.

Inače, Prointer je u implementaciji ovih rješenja okupio značajan broj partnera i talentiranih ljudi sa iskustvom u ovim projektima.

“Smart City je osnovni koncept – nije tehologija, nije ni rješenje već zbir tehnologija koje su zasovane na ideji ako imamo konktekstualne podatke, onda možemo imati i veću efikasnost javne uprave”, kazao je u uvodnom dijeli panela Bojan Marković.

Pomoću njega, dodaje on, možemo efikasnije upravljati lokalnom zajednicom usavršiti neke servise, te obezbijediti održivi razvoj što omogućava da se preskoči tehnološki jaz.

Prema njegovom mišljenju, smart city će kao tehnologija u narednim godinama postati vrlo dominantna jer omogućava da realizovanje investicija i podigne standard.

“Primjena ovih rješenja je uvijek lokalna, pa je i investicioni ciklus uvijek lokalni što daje mogućnost da se angažuju uglavnom lokalne firme, primjene lokalna znanja i tako pokrenemo privredu i omogućimo bolji životni standard”, istakao je Marković, što će postati dominanta tehnologija u sljedećih nekoliko godina tako da i nemamo pravo da odustajemo od daljeg razvoja u ovom smjeru.

Inače, Opština Laktaši je među prvim opštinama  koja je naklonjena rješenjima koja nudi smart city i koja je krenula sa primjenom novih tehnologija i rješenja. Tako je još 2015. godine bila zainteresovana za ovaj projekat, ali nije bilo partnera.

Miroslav Kodžoman je kazao da su prepoznali značaj uvođenja smart city rješenja jer donosi puno ušteda svih resursa u lokalnoj zajednici, pogotovo građanima.

“To je pametno upravljanje procesima, koja omogućava pametna, jednostavnai efikasna usluga građana i prije svega transparentnost koja je obavezna prema svim građanima. Sam taj koncept je usmjeren prema boljoj usluzi građanima”, istakao je on.

Drugi pozitivan primjer lokalne zajednice je grad Trebinje koji je potpisao ugovor sa Prointerom i kojem će tek trebati ovakva rješenja koristeći pozitivna iskustva Dubrovnika.

Mirko Ćurić je kazao da je Trebinje opština koja ima veliku površinu, a mali broj stanovnika tako da im je ovaj projekat trebao kako bi kontrolisali tu površinu i svi bili zadovoljni.

Viliam Milovan govorio je o iskustvima  u Italiji, te istakao da je značaj smart cityija toliki, da se ne može ni opisati.

“To je koncept koji se svaki dan razvija sve više i u BiH će se tako brzo proširiti da će se građani buniti kada ne bude dostupan”, istakao je on.

Kako je istaknuto, pored benefita za upravu i lokalna preduzeća veliki je benefit i za građane upravo zbog neprekidnog kontakta sa javnom upravom i masom servisa koji su nevidljiva, ali su primjetna kada ih nema.

Amir Sarić je istakao da se bez infrastrukture ne može krenuti sa rješenjima za pametni grad, a najvažniji dio te infrastrukture je mreža za koja Cisco ima rješenja.

Istakao je dobru saradnja Prointera i Cisca iz koje je proistekla implementacija nekoliko projekata što je uvod na projektu smart cityija na kojem će tek raditi.

U nastavku panela istaknuto je da infrastruktura košta i da se postavlja pitanje ko će prvi početi i ko će to platiti, te da odlučnu ulogu u tome treba uzeti grad, odnosno uprava i i odlučiti u kojem će pravcu ići i postaviti pravila

Ono što je osnovna poruka je da potrošači tj. građani sada plaćaju neefikasnost, a da se primjenom ovog sistem ostvaruju značajne uštede.

Na pitanje koja su to smart rješenja za koja su Laktaši zainteresovani Kodžoman kaže da su građani na prvom jestu i njihove potrebe, zatim sistem javne rasvjete gdje se mogu ostvariti značajne uštede, kao i pametno upravljanje vodovodnim sistemima.

Ono što je najvažnije je strategija i opredjedljenje lokalne zajednice u koje smjerove ida ide.

Takođe, naglasak je stavljen i na usvajanju digitalne agende i digitalnog servisa.

(Akta)