EBRD i UniCredit Bank Banja Luka udružile snage

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i UniCredit Bank Banja Luka potpisale su ugovor o kreditnoj liniji vrijednoj 20 miliona EUR-a s ciljem kreditne podrške lokalnoj privredi u pojačanoj borbi protiv ekonomskog uticaja pandemije koronavirusa u BiH.

Finansiranje će se koristiti za kreditiranje lokalnih preduzeća kojima su potrebna kratkoročna obrtna sredstva ili podrška likvidnosti zbog dramatičnog smanjenja privrednih aktivnosti nakon uvođenja sveobuhvatnih mjera na zaštiti javnog zdravlja u Bosni i Hercegovini. Kredit bi trebao doprinijeti kontinuiranom funkcionisanju privrede kroz smanjenje pritiska na likvidnost i podršku privatnom sektoru na prevazilženju drugih direktnih posljedica pandemije.

Ova kreditna linija EBRD-a predstavlja okvir podrške bankama i dio je sveobuhvatnih mjera pomoći postojećim klijentima pogođenim posljedicama uticaja koronavirusa u zemlji. Prateći pojavu pandemije i njenog uticaja, EBRD je značajno pojačao svoj angažman i zabilježio rekordne obaveze veće od 5 milijardi EUR samo u prvih šest mjeseci ove godine, imajući u vidu obaveze od 3,7 milijardi EUR, samo godinu dana ranije.

Predsjednik Uprave UniCredit Bank Banja Luka, Gordan Pehar povodom potpisivanja Ugovora sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) je naglasio sljedeće; „Zahvaljujući saradnji sa EBRD-om, koji nas je i ovog puta prepoznao kao jednog od strateških partnera na tržištu Republike Srpske, osigurali smo dodatnih 20 miliona EUR sredstva za kreditiranja domaće privrede. Sredstva su namijenjena prije svega kao podrška za održavanje kratkoročne likvidnosti preduzeća te prevazilaženje ostalih direktnih uticaja COVID-19 pandemije. Nastojimo biti u službi naših klijenata i zajednice u svakom pogledu, te uvijek činiti pravu stvar“.

Kao dio UniCredit-a u Centralno-istočnoj Evropi (CEE), UniCredit Bank a.d. Banja Luka sa sjedištem u Banjoj Luci i mrežom od 36 filijala posluje na tržištu Republike Srpske, te zajedno sa UniCredit Bank a.d. Mostar koja posluje na tržištu Federacije Bosne i Hercegovine, čini zajedno više od 25 odsto tržišnog udjela, predstavljajući najveću bankarsku grupu u Bosni i Hercegovini.