Dražen Vrhovac, v.d. direktora IRBRS: Republika Srpska ima šta da pokaže svijetu

Republika Srpska ima šta da pokaže svijetu. Prikupljajući informacije sa terena, tokom kreiranja i kompletiranja investicionih profila gradova i opština, kao i profila Republike, sad smo i sasvim sigurni da imamo i potencijale i ljepote, a mi u Investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske (IRBRS) radimo na tome da ih predstavimo zainteresovanim investitorima, kao i da pojednostavimo i olakšamo pristup informacijama.

Ovo je rekao v.d. direktora Investiciono-razvojne banke Republike Srpske Dražen Vrhovac za magazin „Prestiž“, govoreći o aktivnostima Sektora za promociju stranih investicija IRBRS.

Novi sektor

„Osnovali smo Sektor za promociju stranih investicija – da identifikujemo investicione mogućnosti, potencijale i kapitalne projekte i Republike Srpske i naše 64 opštine. Cilj je da kompletiramo profile na jednom mjestu i učinimo ih dostupnim i domaćim i stranim investitorima – da privučemo ulagače, i na taj način omogućimo zapošljavanje i ojačamo privredni ambijent“, objasnio je Vrhovac.

On je rekao da želi da IRBRS bude prepoznata kao pokretač mnogih novih i sjajnih stvari u Republici Srpskoj, te da su proaktivnost i prepoznatljivost njihove riječi.

Baza podataka i prevod na strane jezike

Objasnio je da je već kompletiran profil za 51 opštinu, a da se za preostalih 13 čeka još samo poneka dopuna. Profili se unose u Bazu podataka za strane investicije IRBRS i prevode se na engleski, a razmatra se i mogućnost da budu prevedeni i na druge jezike.

„Zahuktali smo se i u izradi investicionog profila Republike Srpske. Na jednom mjestu, u IRBRS, i strani, ali i domaći investitori, imaće priliku da dobiju sveobuhvatne informacije – od ljudskih resursa, troškova poslovanja u vidu direktnih i indirektnih poreza, naknada i drugih poreskih i neporeskih davanja, podrške investitorima u obliku podsticaja, subvencija i olakšica, do slobodnih i poslovnih zona, nekretnina i kapitalnih projekata Republike Srpske i njenih opština i gradova…“, rekao je Vrhovac.

Šta sa profilima?

Investicioni profil Republike Srpske i investicioni profili opština i gradova biće baza za informisanje investitora koji se odluče da u Republici Srpskoj realizuju određene investicione projekte kroz greenfield ili brownfield investicije, javno-privatno partnerstvo, koncesije…
Investicionim profilima će informisati međunarodne institucije i finansijske organizacije radi dobijanja određenih grant sredstava, povoljnih kredita i uspostavljanja strateških partnerstava, s ciljem realizacije kapitalnih projekata Republike Srpske, gradova i opština (kanalizacije, vodovodi, kolektori, stadioni, bolnice, toplane….)

„Investicione profile ćemo koristiti na sajmovima, konferencijama, kongresima, u predstavništvima Republike Srpske, ambasadama, u razgovoru sa predstavnicima poslovne dijaspore i u drugim prilikama. I to sve kako bismo doveli do većeg priliva direktnih stranih ulaganja u Republiku Srpsku, novog zapošljavanja i jačanja privrednog ambijenta“, rekao je Vrhovac.

(A.M.)